Γιάννενα: Μπορεί να πεζοδρομηθεί η Αβέρωφ; Γιάννενα: Μπορεί να πεζοδρομηθεί η Αβέρωφ; | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Μπορεί να πεζοδρομηθεί η Αβέρωφ;

Γιάννενα: Μπορεί να πεζοδρομηθεί η Αβέρωφ;
Την εικόνα της πόλης την επόμενη δεκαετία καλούνται να συνδιαμορφώσουν φορείς και πολίτες, συμμετέχοντας στη διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του δήμου Ιωαννιτών.
Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2019 και ο δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται στο στάδιο της 2ης διαβούλευσης και της πιο σημαντικής, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η αρμόδια αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου, καθώς «θα οδηγήσει στον καθορισμό του οράματος για την πόλη και των συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων, που θα τεθούν για το μέλλον». 
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται μια ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η οποία θα λάβει χώρα όχι στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, αλλά στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», καθώς στόχος είναι να παρευρεθούν εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τη μελέτη και θα καταθέσουν προτάσεις.
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελούν τη «μετεξέλιξη» των παραδοσιακών κυκλοφοριακών μελετών, με την έννοια ότι επίκεντρο πλέον είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον στο οποίο ζει. 
Στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πτυχής των μετακινήσεων, ατόμων και εμπορευμάτων.
Η περιοχή μελέτης καλύπτει ολόκληρο τον δήμο και σκοπός της στρατηγικής μελέτης είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση, μέσω λεπτομερούς κυκλοφοριακού μοντέλου, διαφόρων σεναρίων, που θα περιλαμβάνουν σειρά μέτρων, πολιτικών, έργων και δράσεων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων και των επιχειρήσεων για κινητικότητα. 
Τα εν λόγω μέτρα, πολιτικές και έργα θα συνοδευτούν με συγκεκριμένο σχέδιο προώθησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με στόχο τα Γιάννενα να θέσουν τις βάσεις να γίνουν βιώσιμη πόλη, από άποψη κινητικότητας μέχρι το 2030.
«Ουσιαστικά, η μελέτη θα αποτελεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη των Ιωαννίνων σε θέματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, τη συγκοινωνιακή υποδομή και την κινητικότητα ευρύτερα. 
Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. ευνοεί και προωθεί τη χρηματοδότηση σχετικών έργων και δράσεων που συνάδουν με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και αποτελεί πλεονέκτημα τα εν λόγω έργα να περιλαμβάνονται σε αντίστοιχες μελέτες ΣΒΑΚ», ανέφερε η κ. Βασιλείου.
Η μελέτη για τα Ιωάννινα θα περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας σειράς μικρότερων μελετών για επιμέρους θέματα, που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα όπως: δημόσιες συγκοινωνίες, διαχείριση της κυκλοφορίας, ολοκληρωμένο ποδηλατικό δίκτυο, δίκτυο πεζοδρόμων, εμπορευματικές μεταφορές, καθορισμό ολοκληρωμένης πολιτικής για τη στάθμευση, προσβασιμότητα ειδικών ομάδων όπως ατόμων με κινητικά προβλήματα, άτομα τρίτης ηλικίας, μαθητές κ.λπ., ευφυή συστήματα μεταφορών, οδική ασφάλεια, ανακατανομή του οδικού χώρου και προτάσεις αναφορικά με το πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρουσιαστούν δύο βασικά εναλλακτικά σενάρια , που είναι επικεντρωμένα κυρίως στον χώρο του ιστορικού κέντρου και στην παραλίμνια περιοχή. Τα σενάρια αυτά περιλαμβάνουν ρηξικέλευθες προτάσεις, όπως πεζοδρομήσεις βασικών αρτηριών. 
Το πιο προωθημένο σενάριο αναφέρεται σε πεζοδρόμηση της οδού Αβέρωφ και της Ανεξαρτησίας, χωρίς ωστόσο να είναι δεσμευτικά, καθώς οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μέσα από τη διαβούλευση.
Στην συνεδρίαση της Πέμπτης θα παρουσιαστούν βασικά στάδια της μελέτης, που έχουν ολοκληρωθεί, όπως η συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακών δεδομένων, που αφορούν τις μετακινήσεις των πολιτών, τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τους χώρους στάθμευσης, τη διακίνηση πεζών, τη χρήση ποδηλάτων.
Για να προσδιοριστεί και αναλυθεί το μέγεθος και η διακύμανση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, διεξήχθησαν εκτεταμένες μετρήσεις φόρτων και σύνθεσης κυκλοφορίας με αυτογραφικά μηχανήματα και με παρατηρητές. 
Επίσης, η συλλογή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε και μέσω συνεντεύξεων/ερωτηματολογίων, κριτικής αξιολόγησης όλων των σχετικών υφιστάμενων μελετών και στρατηγικών σχεδίων και ανάλυσης των προβλημάτων, που σχετίζονται με την κινητικότητα στην πόλη (κυκλοφοριακή συμφόρηση, δημόσιες συγκοινωνίες, στάθμευση, προσβασιμότητα, οδικά ατυχήματα κ.λπ). 
Έτσι δημιουργήθηκε το κυκλοφοριακό μοντέλο της πόλης με ειδικό λογισμικό, με βάση το οποίο θα διερευνηθούν εναλλακτικά σενάρια, έτσι ώστε ο δήμος να θέσει τις βάσεις της βιώσιμης μετακίνησης.
Βασικό στοιχείο αυτής της φάσης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών, από φορείς, συλλόγους, ομάδες, οργανώσεις, επαγγελματίες, πολίτες, που θα εκφέρουν τις απόψεις τους για την ανάπτυξη του σχεδίου. 
Η διαβούλευση δε θα εξαντληθεί, όπως εξήγησε η κ. Βασιλείου, στη διαδικασία της Πέμπτης, καθώς θα δοθεί στη συνέχεια χρόνος για την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων στις υπηρεσίες.
agon.gr

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Μπορεί να πεζοδρομηθεί η Αβέρωφ;
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 7135801813407150499
Σχόλια
item