Άρτα: Εργασίες προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας Άρτα: Εργασίες προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Εργασίες προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας

Άρτα: Εργασίες προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας
Συμπληρωματικές εργασίες για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Αράχθου και για την προστασία της παλαιάς γέφυρας Άρτας, έχουν δρομολογηθεί από την Περιφέρεια.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ανέδειξε ως ανάδοχο τον Λάμπρο Γ. Γεωργούλα.
Στην ίδια συνεδρίαση αναδείχθηκαν επίσης ανάδοχοι και για δύο ακόμη έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Π.Ε. Άρτας:
Πρόκειται για τα εξής:
-«Προστασία πρανών από κατολισθήσεις στην κοίτη του ποταμού Αχελώου στη θέση Καρυά Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ (Ανάδοχος ΤΕΚΑΤ Α.Ε.)
-«Εκβάθυνση και καθαρισμό των τάφρων διαχείμασης στις θέσεις Άιβαρος – Γιμένη– Αετός» (μίσθωση μηχανημάτων), προϋπολογισμού 23.000 ευρώ. Ανάδοχος Σωτ. Μάμαλης.

Ανάδοχοι οδικών έργων
Από την Οικονομική Επιτροπή αναδείχθηκαν επίσης ανάδοχοι για τα παρακάτω οδικά έργα:
-«Συνέχιση ασφαλτόστρωσης του επαρχιακού δρόμου Γέφυρα Κονδύλη - Πετράλωνα Τετράκωμο» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος Παναγ. Κατέρος.
-«Συντήρηση – βελτίωση της επαρχιακής οδού Καστανιά–Τετράκωμο ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος ΤΕΚΑΤ Α.Ε.
-«Σήμανση – ασφάλεια και στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.
-«Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Άρτα - Κεραμάτες - Ακροποταμιά – Παχυκάλαμος - Νεοχώρι», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος Δημ. Φούκας.
-«Βελτίωση οδού προς παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος Δημ. Φούκας.
-«Αποκατάσταση ακρόβαθρωνέδρασης γέφυρας μπέλεϋ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», προϋπολογισμού 122.000 ευρώ. Ανάδοχος RVRΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.
-«Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος Δημ. Τσομπίκος.
-«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Κρυόβρυση», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος RVRΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
-«Διευθέτηση ομβρίων στη θέση «Λόκοβα» της επαρχιακής οδού προς Λιγκιάδες», προϋπολογισμού 18.000 ευρώ. Ανάδοχος Ν. Χατζηγεωργιάδης.
-«Κατεπείγουσες ειδικές εργασίες στερέωσης λίθων και δυτικού βάθρου γέφυρας Πλάκας», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.
-«Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος Γ. Τάσσης- Γ. Δημητρίου Ο.Ε.
-«Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 30.243,90 ευρώ. Ανάδοχος Ηλίας Κατσιμπόκης.

Δημοπρατήσεις νέων έργων
Η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ενέκρινε και τη δημοπράτηση των παρακάτω έργων:
-«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Πιστιανά έως Σκούπα» Άρτας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.
-«Αποκατάσταση οδού πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ Αμμοτόπου Καμπής ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.
-«Αποκατάσταση οδού προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Ράχη Άρτας», προϋπολογισμού 115.000 ευρώ.
-«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
-«Διαγραμμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
-«Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
-«Συντήρηση και επισκευή οδού προς το κέντρο εξέτασης οδηγών της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
- «Αποκατάσταση ζημιών στο καμπαναριό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λάιστας Ζαγορίου» προϋπολογισμού 15.500 ευρώ.
-«Συλλογή στοιχείων περιοχής Αμάραντου Κόνιτσας για αποκατάσταση σχετικά με τις κατολισθήσεις της περιοχής», προϋπολογισμού 50.703,67 ευρώ.
ixotisartas.gr

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Εργασίες προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 8341862677323183404
Σχόλια
item