Οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για Πρόεδρο, Εκκλησία, Συνταγματική Αναθεώρηση Οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για Πρόεδρο, Εκκλησία, Συνταγματική Αναθεώρηση | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για Πρόεδρο, Εκκλησία, Συνταγματική Αναθεώρηση

Οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για Πρόεδρο, Εκκλησία, Συνταγματική Αναθεώρηση
Είκοσι τρία άρθρα του Συντάγματος προτείνει προς αναθεώρηση η κυβέρνηση με το κείμενο που δόθηκε από την Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσιότητα και έως το απόγευμα αναμένεται να κατατεθεί επισήμως στον Πρόεδρο της Βουλής με τις υπογραφές 50 βουλευτών όπως απαιτεί ο Κανονισμός, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας.
Θρησκευτική ουδετερότητα της πολιτείας, διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου της Δημοκρατίας, δημοψηφίσματα, προτάσεις δυσπιστίας, αναλογικό εκλογικό σύστημα, νόμος περί ευθύνης υπουργών και πολλά άλλα συγκαταλέγονται μεταξύ των άρθρων που προωθούνται προς αναθεώρηση. 
Για το άρθρο που αφορά στην επικρατούσα θρησκεία στη χώρα μας και εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, η κυβερνητική πρόταση προτείνει να προστεθεί η αποσαφήνιση ότι η «ελληνική πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη», επαναλαμβάνοντας όμως ότι η «επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία».
 Σε ερμηνευτική δήλωση της εν λόγω πρότασης, δε, επισημαίνεται ότι  «ο όρος επικρατούσα θρησκεία δεν αποτελεί αναγνώριση επίσημης κρατικής θρησκείας και δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων και γενικότερα στην απόλαυση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας».
Ως προς το άρθρο 3 του Συντάγματος αναφορικά με την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, προτείνεται στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί και στην 3η ψηφοφορία η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 (σ.σ. 2/3 για τις 2 πρώτες), αντί της διάλυσης της Βουλής, να γίνονται επαναληπτικές ψηφοφορίες ανά μήνα με όριο τη συμπλήρωση εξαμήνου από την έναρξη της διαδικασίας.
Στην περίπτωση που ούτε το 6μηνο ευδοκιμήσει για την επίτευξη των 3/5, τότε ο λόγος δίνεται στο λαό και συγκεκριμένα προτείνεται: «Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν στην τελευταία ψηφοφορία, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει».
Προσθήκες προτείνονται και στο άρθρο 44 για τα δημοψηφίσματα, με τη ρήτρα, ωστόσο, που προβλέπεται για την αποδοχή της να εγείρει ερωτηματικά ως προς την πραγματική πρόθεση ενίσχυσης της λαϊκής πρωτοβουλίας. Κι αυτο γιατί προτείνεται μεν η δυνατότητα προκήρυξης δημοψηφίσματος και μετά από αίτηση 500.000 πολιτών που έχουν το εκλογικό δικαίωμα όταν πρόκειται για κρίσιμα εθνικά θέματα, αλλά και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα (εκτός δημοσιονομικού) μετά από αίτηση 1 εκατομμυρίου πολιτών.
Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, μοιάζει να αυτοακυρώνει την πρόθεσή της, καθώς ορίζει ότι: «σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς το αν η αίτηση δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία αφορά κρίσιμο εθνικό θέμα ή νομοσχέδιο που ορίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα αποφαίνεται η Βουλή με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών».
Αντιστοίχως, προτείνεται αλλαγή και στο άρθρο 28, ώστε με δημοψήφισμα να γίνεται η κύρωση συμφωνίας ή συνθήκης με άλλα κράτη εάν προβλέπει μεταβίβαση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων του κράτους.  
Στα ενδιαφέροντα καταγράφεται και η πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 13 του Συντάγματος, ώστε πέραν της κυβέρνησης και της Βουλής το δικαίωμα πρότασης νόμου να παραχωρείται και στους πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα με τη συγκέντρωση 100.000 υπογραφών.
Στο άρθρο 37 προτείνεται με την αναθεώρηση Πρωθυπουργός να διορίζεται μόνο πρόσωπο που κατέχει τη βουλευτική ιδιότητα, με την εξαίρεση της περίπτωσης που μέσω των διερευνητικών εντολών δεν δύναται να σχηματιστεί κυβέρνηση.
Ως προς το άρθρο 38 για την απόσυρση εμπιστοσύνης της Βουλής από την κυβέρνηση (σ.σ. πρόταση δυσπιστίας), προτείνεται αυτό να είναι δυνατό μόνον «εάν με την ίδια απόφαση προτείνει προς διορισμό νέο Πρωθυπουργό».
Με την πρότασή της η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να καταστήσει μόνιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο το αναλογικό εκλογικό σύστημα (άρθρο 54), με την υποσημείωση ότι «εκλογικό σύστημα θεωρείται αναλογικό, εφόσον το τελικό ποσοστό κατανομής των βουλευτικών εδρών δεν αποκλίνει περισσότερο από 10% από το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός στο σύνολο της Επικράτειας. Επιτρέπεται η θέσπιση ελάχιστου ορίου ποσοστού ψήφων για την εκλογή βουλευτών, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το 3%».
Το κείμενο της πλειοψηφίας περιλαμβάνει όπως ήταν αναμενόμενο και το άρθρο 86 για τον πολυσυζητημένο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Η πρόταση προβλέπει την κατάργηση της αποσβεστικής περιόδου των δύο κοινοβουλευτικών συνόδων για την άσκηση δίωξης για ποινικό αδίκημα σε πρόσωπο που διετέλεσε μέλος κυβέρνησης, ενώ προβλέπει δίωξη και «επ’ ευκαιρία» των υπουργικών καθηκόντων πέραν του «κατά την άσκηση» αυτών.
«Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος», αυτή είναι επίμαχη παράγραφος που προτείνεται να καταργηθεί.
Στις προς αναθεώρηση διατάξεις συγκαταλέγεται και το άρθρο 56 για τη βουλευτική θητεία, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να ορίζει «ταβάνι» τις 3 βουλευτικές περιόδους.
«Όσοι έχουν διατελέσει βουλευτές σε τρεις διαδοχικές βουλευτικές περιόδους δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές στις αμέσως επόμενες εκλογές. Το κώλυμα της παραγράφου αυτής δεν συντρέχει για βουλευτικές περιόδους με διάρκεια μικρότερη των 32 μηνών. Από το κώλυμα εξαιρούνται οι πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων και όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί», αναφέρει χαρακτηριστικά η κυβερνητική πρόταση.
Αναθεώρηση προτείνεται επίσης και για το άρθρο 13 ώστε να καταστεί κανόνας ο πολιτικός όρκος στην ορκωμοσία κρατικών αξιωματούχων και δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, καθώς και για τα:
-          άρθρα 21 για την προστασία της κοινωνίας και τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους
-          άρθρο 22 για την προστασία των εργαζομένων και των όρων εργασίας
-          άρθρο 62 για την άρση ασυλίας
-          άρθρο 101Α για τις ανεξάρτητες αρχές
-          άρθρο 102 για την απλή αναλογική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 Μετά την κατάθεση των προτάσεων και επισήμως ο Πρόεδρος της Βουλής, αναμένεται να προχωρήσει στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα εξετάσεις τις προς αναθεώρηση διατάξεις. 
Κατόπιν η Ολομέλεια θα ορίσει προθεσμία για την υποβολή έκθεσης της Επιτροπής και μετά θα ανοίξει ο δρόμος για την πρώτη ψηφοφορία.

epirusblog.gr
5 of 5
Οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για Πρόεδρο, Εκκλησία, Συνταγματική Αναθεώρηση
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 5836214104242880738
Σχόλια
item