Γιάννενα: Ανακοίνωση της Πρυτανείας για τη φοιτητική μέριμνα. Γιάννενα: Ανακοίνωση της Πρυτανείας για τη φοιτητική μέριμνα. | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Ανακοίνωση της Πρυτανείας για τη φοιτητική μέριμνα.

Γιάννενα: Ανακοίνωση της Πρυτανείας για τη φοιτητική μέριμνα.

1. Είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρωτοπορεί και πρωτοστατεί σε ό,τι αφορά τη φοιτητική μέριμνα. 

Η διοίκηση του Ιδρύματος έχει θέσει ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της φροντίδας των φοιτητών με την ανέγερση μιας νέας φοιτητικής εστίας και τη βελτιστοποίηση του προγράμματος σίτισης. 

Δεν πρόκειται περί «παραχωρήσεων», αλλά για ανάληψη μιας κοινωνικής ευθύνης που εκφράζει όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

2. Η φοιτητική μέριμνα διέπεται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό καθορίζει με σαφήνεια τους δικαιούχους των παροχών, με βάση εισοδηματικά και ανθρωπιστικά κριτήρια. 

Αυτά τα κριτήρια αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο η συντεταγμένη Πολιτεία αντιλαμβάνεται την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόνοια για τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού. 

3. Η πρυτανική αρχή συζητά και συνδιαλέγεται με τους φοιτητές στο επίπεδο της Συγκλήτου για όλα τα θέματα που τους αφορούν, τόσο βιοτικά όσο και ακαδημαϊκά. 

Ωστόσο, ο διάλογος αυτός βρίσκεται εντός των πλαισίων που ορίζουν οι θεσμοί και οι νόμοι της Πολιτείας. Περιθώριο για παραβίαση των κανόνων δεν υπάρχει, διότι αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερη εύνοια για μία ή περισσότερες ομάδες εις βάρος άλλων. 

4. Η διοίκηση δεν θα συνηγορήσει ούτε θα ανεχθεί αυθαίρετες συμπεριφορές. Εν τούτοις, η νέα Πρυτανεία μεσολαβεί και θα συνεχίσει να μεσολαβεί προς την αυτοδιοικητική αρχή, Περιφέρεια Ηπείρου και Δήμο Ιωαννιτών, για να καλυφθούν οι ανάγκες ακόμη και μη δικαιούχων φοιτητών, το οικογενειακό εισόδημα των οποίων διαφέρει ελάχιστα από εκείνο των τυπικά δικαιούχων. 

Προφανώς, εγγύηση γι’ αυτό δεν μπορεί να υπάρξει εκ μέρους του Πανεπιστημίου, αλλά το Ίδρυμα θα υποστηρίξει θερμά κάθε διεκδίκησή τους από την Πολιτεία σε ό,τι αφορά την αύξηση της δαπάνης για τη φοιτητική μέριμνα. 

5. Ταυτόχρονα, η Πρυτανεία επαναφέρει το αίτημά της προς το Υπουργείο Παιδείας για την έκτακτη ανάγκη χρηματοδότησης της φοιτητικής μέριμνας και την έναρξη ανέγερσης νέας φοιτητικής εστίας, σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.

epirusgate.blogspot.com
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Ανακοίνωση της Πρυτανείας για τη φοιτητική μέριμνα.
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 3469833671329630204
Σχόλια
item