Άρτα: Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για το παλαιό Δικαστικό κτίριο

Άρτα: Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για το παλαιό Δικαστικό κτίριο
Θα στεγασθούν Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο Άρτας
Βασίλης Τσίρκας: «Βήμα – βήμα υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας»

Η άμεση αναπαλαίωση στο παλαιό Δικαστικό κτίριο για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Άρτας είναι ένα αίτημα που έρχεται από παλιά και που οι κατά καιρούς διοικήσεις το έθεταν επιτακτικά σε κάθε κυβέρνηση και σε κάθε υπουργό δικαιοσύνης, λαμβάνοντας τις ανάλογες υποσχέσεις, οι οποίες επί μακρόν παρέμεναν υποσχέσεις.
Μάλιστα το κατά την επίσκεψη του στην Άρτα ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κοντονής συναντήθηκε και συνομίλησε ξεχωριστά με τα Προεδρεία των δικαστικών σχηματισμών, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων καθώς και του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας και δήλωνε ικανοποιημένος από τον εύρυθμο τρόπο λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών της πόλης.
Μάλιστα κατά τις διαδοχικές συναντήσεις του ο κ. Κοντονής γνωστοποίησε ότι εντός του 2017 πρόκειται να εκδοθούν τα τεύχη δημοπράτησης για την ανακαίνιση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου, που αποτελεί εξάλλου και ιστορικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, για να μεταφερθούν εκεί ορισμένες δικαστικές υπηρεσίες του νομού. 
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης συνόδευαν η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Βουλευτής Άρτας, κ. Όλγα Γεροβασίλη, ο Βουλευτής Άρτας, κ. Βασίλης Τσίρκας και η Διευθύντρια του πολιτικού του γραφείου κα. Σοφία Θελερίτη.
Τελικά μπορεί να μην προχώρησαν όλα το 2017, όμως οι διαδικασίες φαίνεται πως ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες και ήδη η έχουσα την ευθύνη των έργων, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ».
Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.670.000 Ευρώ, ενώ το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
-κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 859.035,40 ευρώ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
-κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 464.409,79 ευρώ, δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/5/2018, ημέρα Παρασκευή - Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/5/2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00 π.μ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι έξι χιλιάδων και εννιακόσια πενήντα (26.950,0) ευρώ και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εφόσον όλα εξελιχθούν κανονικά και δεν υπάρξουν άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις, που θα αναβάλουν τους προγραμματισμούς, αναμένεται και το έργο αυτό, που καθυστερεί χρόνια, να βρει το δρόμο του και να ικανοποιήσει τα αιτήματα του δικηγορικού κόσμου της Άρτας και όχι μόνο.
Βασίλης Τσίρκας
«Βήμα – βήμα υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας»
Σε δήλωσή του ο βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Τσίρκας για την ανακαίνιση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Άρτας, αναφέρει τα εξής:
«Προχωράμε βήμα-βήμα στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας απέναντι στους πολίτες της Άρτας. Δημιουργούμε υποδομές που θα υπηρετήσουν τους πολίτες και τις παραγωγικές δυνάμεις, υλοποιώντας το σχέδιο της Κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό προκηρύχτηκε από τις Κτιριακές Υποδομές ο ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ανακαίνιση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Άρτας για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Άρτας», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 1.670.000 Ευρώ. Ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-5-2018.
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των εμπλεκόμενων φορέων και με τη συνδρομή των αρμόδιων Υπουργείων ένα διαχρονικό αίτημα του νομικού κόσμου αλλά και των πολιτών της Άρτας ικανοποιείται. Με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών».
ixotisartas.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για το παλαιό Δικαστικό κτίριο
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 8695210014051766343
item