Άρτα: Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Άρτα Άρτα: Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Άρτα | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Άρτα

Άρτα: Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην ΆρταΗμερίδα στην πόλη της Άρτας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, στο πλαίσιο του έργου LIFE INFOCYCLE.
Η Ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση των συνεργατών του εγκεκριμένου Συστήματος Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ στις διαδικασίες διαχείρισης των ΑΗΗΕ, δηλαδή στη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των παλιών ηλεκτρικών συσκευών προς ανακύκλωση.
Συγκεκριμένα, η Ημερίδα θα απαντήσει στα εξής ερωτήματα:
 ποιο είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα από τη μη ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ;
 πώς πρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να τα διαχειρίζονται;
 τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και πως τους προσεγγίζουμε μέσω του Infocycle;

Πρόκειται για τη δεύτερη από τις επτά συνολικά Ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.
Τι είναι το Infocycle
Το διετές έργο INFOCYCLE ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως συντονιστής δικαιούχος το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και ως συνδικαιούχοι οι Terra Nova ΕΠΕ Περιβαλλοντική – Τεχνική – Συμβουλευτική και η εταιρεία παραγωγής ΧΥΖ.
Το INFOCYCLE αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ από τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω της ενημέρωσής τους για τις βλαπτικές επιπτώσεις από αυτήν, αλλά και της εκπαίδευσής τους για την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πραγματοποιηθούν ενέργειες επικοινωνίας και δράσεις εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί Roadshow με επί τόπου συλλογή παλιών συσκευών και εκθεσιακό χώρο που θα αναπαριστά χώρο σε μονάδα επεξεργασίας. 
To Roadshow θα προβληθεί μέσω τοπικών ενεργειών επικοινωνίας προς το κοινό, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τοπική ραδιοφωνική εκστρατεία, online επικοινωνία και ενέργειες δημοσιότητας και θα επικοινωνεί το κεντρικό μήνυμα του Έργου.
Επιπρόσθετα, οι δράσεις εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τη διοργάνωση Ημερίδων για την ενημέρωση του συνόλου των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα διαχείρισης των ΑΗΗΕ και την εκπαίδευση on-site των συνεργαζομένων φορέων.
epirusblog.gr
5 of 5
Ημερίδα στην πόλη της Άρτας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, στο πλαίσιο του έργου LIFE INFOCYCLE. Η...
Άρτα: Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Άρτα
epirusblog.gr
5 of 5
Ημερίδα στην πόλη της Άρτας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, στο πλαίσιο του έργου LIFE INFOCYCLE. Η...
άρτα 5456923520587618680
Σχόλια
item