Θεσπρωτία: Υπάρχουν σχετικά κονδύλια και είναι ευκαιρία: Να γίνει στη Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Θεσπρωτία: Υπάρχουν σχετικά κονδύλια και είναι ευκαιρία: Να γίνει στη Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Υπάρχουν σχετικά κονδύλια και είναι ευκαιρία: Να γίνει στη Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Θεσπρωτία: Υπάρχουν σχετικά κονδύλια και είναι ευκαιρία: Να γίνει στη Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Υπάρχουν σχετικά κονδύλια στην Περιφέρεια Ηπείρου και είναι ευκαιρία: Να γίνει στη Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) μπορεί να φιλοξενεί 28 περίπου άτομα  για διάστημα 24 μηνών. 

Στόχοι της  δράσης είναι: H βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. 

Τη δράση αυτή στο νομό Θεσπρωτίας μπορούν να την υλοποιήσου Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) φυσικά ή ΝΠΙΔ κάθε μορφής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, εκ γενετής ή επίκτητες.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Υπάρχουν σχετικά κονδύλια και είναι ευκαιρία: Να γίνει στη Θεσπρωτία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5855672306893519418
Σχόλια
item