Θεσπρωτία: Μεγάλη ευκαιρία για τους αγρότες και τους τουριστικούς επιχειρηματίες της Θεσπρωτίας Θεσπρωτία: Μεγάλη ευκαιρία για τους αγρότες και τους τουριστικούς επιχειρηματίες της Θεσπρωτίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Μεγάλη ευκαιρία για τους αγρότες και τους τουριστικούς επιχειρηματίες της Θεσπρωτίας

Θεσπρωτία: Μεγάλη ευκαιρία για τους αγρότες και τους τουριστικούς επιχειρηματίες της Θεσπρωτίας
Είναι μεγάλη ευκαιρία για τους αγρότες και τους τουριστικούς επιχειρηματίες της Θεσπρωτίας το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων». 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν επενδύσεις, που αφορούν κατά βάση στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, τομείς στους οποίους βασίζεται η οικονομία της περιοχής. 

Οι αγρότες και οι επιχειρηματίες οφείλουν να αδράξουν της ευκαιρίας, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρον το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις χρηματοδοτήσεις, που προβλέπονται και να επενδύσουν αξιοποιώντας  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της  Θεσπρωτίας. Δεν πρέπει να αφήνονται οι ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες. 

Θα πρέπει να διεκδικείται και να επενδύεται και το τελευταίο ευρώ των χρηματοδοτικών εργαλείων και να οδηγηθεί ο νομός  στην ανάπτυξη. 

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως: επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών και δασικών προϊόντων, οικοτεχνίες, τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού, βιοτεχνίες μεταποίησης – κατασκευών – ειδών διατροφής, επιχειρήσεις εμπορίου και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις και η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την κατηγορία, την «υποδράση» στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο. 

Ειδικά, το αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65%, αφορά σε συγκεκριμένες «υποδράσεις» του προγράμματος, στις οποίες τίθενται επιπλέον ειδικοί όροι και αφορούν στις νέο-ιδρυόμενες επιχειρήσεις και στη μικροεπιχειρηματικότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης, δίνεται από το πρόγραμμα στην εισαγωγή καινοτομίας και στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την ενσωμάτωσή της στα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER. 

Η υποβολή των προτάσεων άρχισε στις 2 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Μεγάλη ευκαιρία για τους αγρότες και τους τουριστικούς επιχειρηματίες της Θεσπρωτίας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5779209293325035206
Σχόλια
item