Πρέβεζα: Πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για όσους δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα τους Πρέβεζα: Πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για όσους δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα τους | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για όσους δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα τους

Πρέβεζα: Πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για όσους δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα τους
Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.4/2012 πυροσβεστική διάταξη, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων έχουν την υποχρέωση καθαρισμού τους.

Ο μη καθαρισμός των χώρων αυτών από τους ιδιοκτήτες οδηγεί:
στην επιβολή προστίμου 0,50€/τ.μ., στην βεβαίωση της δαπάνης καθαρισμού των οικοπέδων αυτών και στην άσκηση ποινικών κυρώσεων από την Πυροσβεστική Αρχή για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Επειδή έχουμε ήδη μπει στην θερινή περίοδο και ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι άμεσος , ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των συμπολιτών μας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για όσους δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα τους
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 7027826343628179284
Σχόλια
item