Πρέβεζα: Ανακοίνωση για τον καθαρισμό οικοπέδων Πρέβεζα: Ανακοίνωση για τον καθαρισμό οικοπέδων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Ανακοίνωση για τον καθαρισμό οικοπέδων

Πρέβεζα: Ανακοίνωση για τον καθαρισμό οικοπέδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.4/2012 πυροσβεστική διάταξη, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της  οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτέςοικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων έχουν την υποχρέωση καθαρισμούτους.

Ο μη καθαρισμός των χώρων αυτών από τους ιδιοκτήτες οδηγεί:
·    στην επιβολή προστίμου 0,50€/τ.μ.,
·    στην βεβαίωση της δαπάνης  καθαρισμού των οικοπέδων αυτών και
·    στην άσκηση ποινικών κυρώσεων από την Πυροσβεστική Αρχή  για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Εν όψει της θερινής περιόδου, ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των συμπολιτών μας.    

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Ανακοίνωση για τον καθαρισμό οικοπέδων
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 3928033784724675184
Σχόλια
item