Γιάννενα: Συνεδριαζει το δημοτικό συμβούλιο για προσλήψεις στο "Βοήθεια στο σπίτι" Γιάννενα: Συνεδριαζει το δημοτικό συμβούλιο για προσλήψεις στο "Βοήθεια στο σπίτι" | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Συνεδριαζει το δημοτικό συμβούλιο για προσλήψεις στο "Βοήθεια στο σπίτι"

Γιάννενα: Συνεδριαζει το δημοτικό συμβούλιο για προσλήψεις στο "Βοήθεια στο σπίτι"

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29-02-2012), σας καλούμε να προσέλθετε στη έκτακτη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» . 

Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος.
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Συνεδριαζει το δημοτικό συμβούλιο για προσλήψεις στο "Βοήθεια στο σπίτι"
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 8975305663703952493
Σχόλια
item