Θεσπρωτία: Πρόσληψη μόνο 2 εποχιακών φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Θεσπρωτία: Πρόσληψη μόνο 2 εποχιακών φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Πρόσληψη μόνο 2 εποχιακών φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Θεσπρωτία: Πρόσληψη μόνο 2 εποχιακών φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
Πρόσληψη μόνο 2 εποχιακών φυλάκων, ενλώ οι ανάγκες την τουριστική περίοδο είναι πολύ μεγάλες, θα γίνουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Ένας για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας και ένας για τον αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων. 

Άρα, αυτόματα η επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους στη Θεσπρωτία, περιορίζεται σε δύο σημεία. Κύρια προσόντα υποψηφίων, που πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:, χρειάζεται: 

1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ.
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Πρόσληψη μόνο 2 εποχιακών φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 8456018553660619732
Σχόλια
item