Πρέβεζα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας θέμα το Λιμάνι Πρέβεζα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας θέμα το Λιμάνι | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας θέμα το Λιμάνι

Πρέβεζα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας θέμα το Λιμάνι
Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 21-1-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με το Λιμάνι Πρέβεζας (Εμπορικό – Τουριστικό – Αλιευτικό), καθώς και το παράλιο μέτωπο της Πόλης . 

Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, κατόπιν σχετικού αιτήματος από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τα άρθρα 3 παρ. 3δ & 4, του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας θέμα το Λιμάνι
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 7382682118559571533
Σχόλια
item