Γιάννενα: Σύστημα Επεξεργασίας Φωτοκαταλυτικού Αντιδραστήρα Ηλιακής Ακτινοβολίας Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.... Γιάννενα: Σύστημα Επεξεργασίας Φωτοκαταλυτικού Αντιδραστήρα Ηλιακής Ακτινοβολίας Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.... | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Σύστημα Επεξεργασίας Φωτοκαταλυτικού Αντιδραστήρα Ηλιακής Ακτινοβολίας Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο....

Γιάννενα: Σύστημα Επεξεργασίας Φωτοκαταλυτικού Αντιδραστήρα Ηλιακής Ακτινοβολίας Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο....

Το έργο ‘PHAREM’ με τίτλο ‘Development and application of a system based on advanced oxidation processes for the treatment of hospital wastewaters in order to remove pharmaceutical compounds with high persistence in aquatic environment’ (Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος προηγμένης οξείδωσης για την επεξεργασία των υδατικών αποβλήτων νοσοκομειακών μονάδων και την απομάκρυνση ανθεκτικών φαρμακευτικών ενώσεων) πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ‘Interreg IPA CBC Programme Greece – Albania 2014 – 2020’.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα ηλιακής ακτινοβολίας στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την προηγμένη επεξεργασία των δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών λυμάτων του νοσοκομείου και την απομάκρυνση ανθεκτικών φαρμακευτικών ενώσεων από αυτά. 


Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, των επιπέδων συγκεντρώσεων του ρυπαντικού φορτίου και των φαρμακευτικών ενώσεων πριν και μετά την επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης καθώς και η εκτίμηση της επικινδυνότητας των δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασμένων απορροών. 

Αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο νοσοκομείο του Αυλώνα (Αλβανία). Τελικός στόχος του έργου είναι η εγκατάσταση ενός προηγμένου συστήματος επεξεργασίας των υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων για την προστασία των υδατικών συστημάτων της Ηπείρου.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Τμήμα Χημείας (Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας) με επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή Τ. Αλμπάνη, ενώ συμμετέχουν ως εταίροι από την Ελλάδα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η Περιφέρεια Αυλώνα, το Νοσοκομείο Αυλώνα και το Πανεπιστήμιο ’’ISMAIL QEMALI’’ από την Αλβανία.


Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2020.


epirus-tv-news.gr


epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Σύστημα Επεξεργασίας Φωτοκαταλυτικού Αντιδραστήρα Ηλιακής Ακτινοβολίας Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο....
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 668336853466921855
Σχόλια
item