Πρέβεζα: Δικαιούχοι –δικαιολογητικά εγγραφής στη νέα δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πρέβεζας Πρέβεζα: Δικαιούχοι –δικαιολογητικά εγγραφής στη νέα δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πρέβεζας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Δικαιούχοι –δικαιολογητικά εγγραφής στη νέα δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πρέβεζας

Πρέβεζα: Δικαιούχοι –δικαιολογητικά εγγραφής στη νέα δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πρέβεζας
Σύμφωνα με την αριθ. 571/2018  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ( ΑΔΑ:ΩΖΛΛΩΞΧ-Λ6Π), η νέα δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (δυναμικότητας 20 ατόμων) η οποία  στεγάζεται στο παραχωρηθέν κτίριο του ΚΦΙΑ (Κέντρο Φυσικής  Ιατρικής Αποκατάστασης του Γ. Νοσοκομείου Πρέβεζας) στο Νεοχώρι, δύναται να απασχολεί επιπλέον παιδιά –έφηβους-ενήλικες πλην των ήδη εγγεγραμμένων οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2018-2019»
Δικαιούχοι –δικαιολογητικά εγγραφής είναι :
1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.
2. Βεβαίωση γιατρού του δημοσίου , ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού-εφήβου- ενήλικα.
3. Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας στην (νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία ).
4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή τους κοινωνικοοικονομικά κριτήρια
Παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το τηλ. Της Πρόνοιας του Δήμου 2682089006 .
vimanews.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Δικαιούχοι –δικαιολογητικά εγγραφής στη νέα δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πρέβεζας
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 525865366004963145
Σχόλια
item