Άρτα: Άδεια χρήσης νερού για ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας με χρήση μετρήσεων του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα: Άδεια χρήσης νερού για ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας με χρήση μετρήσεων του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Άδεια χρήσης νερού για ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας με χρήση μετρήσεων του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου


Άρτα: Άδεια χρήσης νερού για ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας με χρήση μετρήσεων του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου
Την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας άδεια χρήσης νερού για αγροτική χρήση (άρδευση) για τον ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας με ισχύ έως το τέλος του 2020 (ΑΔΗΔΜ 131797/24-8-2014). 

Ο ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας έχει συνολική έκταση της τάξης των 150.000 στρεμμάτων και συνδέεται με τους Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Αράχθου, Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου και Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης. 

Για την εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας νερού αξιοποιήθηκαν (όπως φαίνεται και στα αναφερόμενα στην άδεια σχετικά έγγραφα Νο 22-26), οι μετρήσεις γίνονται από το 2016 υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι.Λ. Τσιρογιάννη, από το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου. 

Η μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ύδατος που μπορεί να ληφθεί από τον ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας για άρδευση με βάση την άδεια είναι 152 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό ανά έτος. 

Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν σημαντική συμβολή του ΤΕΙ Ηπείρου στην ορθολογική διαχείριση του νερού στην πεδιάδα της Άρτας και κατ' επέκταση στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. 

Το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου στο γενικότερο πλαίσιο δράσεων στην περιοχή, λειτουργεί συνεχώς από το 2015 δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών στην πεδιάδα της Άρτας καθώς και εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων σχετικά με την άρδευση.
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Άδεια χρήσης νερού για ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας με χρήση μετρήσεων του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 2330744157281840539
Σχόλια
item