Γιάννενα: Έγιναν οι εκτιμήσεις για τις ζημιές των αγροτο-κτηνοτρόφων Ιωαννίνων Γιάννενα: Έγιναν οι εκτιμήσεις για τις ζημιές των αγροτο-κτηνοτρόφων Ιωαννίνων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Έγιναν οι εκτιμήσεις για τις ζημιές των αγροτο-κτηνοτρόφων Ιωαννίνων

Γιάννενα: Έγιναν οι εκτιμήσεις για τις ζημιές των αγροτο-κτηνοτρόφων Ιωαννίνων

Για τεράστιες ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία του Ιουνίου έκαναν λόγο αρχές Ιουλίου σε σχετική επιστολή τους ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών» και η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών στο Ν. Ιωαννίνων,προκειμένου να αποζημιωθούν οι αγρότες από κονδύλια λογαριασμών, τα οποία δημιουργήθηκαν για τέτοιους σκοπούς και τα οποία έχουν προβλεφθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την επιστολή αυτή κατέθεσε άμεσα τότε ως Αναφορά στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής, ο βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.Δ. πρ. Υπουργός Κώστας Τασούλας, με τον αρμόδιο Υπουργό Ευαγγ. Αποστόλου να του απαντά μόλις προχθές. 


Εν αναμονή των πορισμάτων!
Όπως αναφέρει ο Υπουργός «όσον αφορά τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις βροχοπτώσεις-χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου του 2018 σε διάφορες καλλιέργειες (όπως μηδικές, καλαμπόκια κ.λπ.), στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Ιωαννίνων, και καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τους γεωτεχνικούς του ΕΛ.Γ.Α., έγιναν αναγγελίες, υποβλήθηκαν δηλώσεις και το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς».


Η διαδικασία
Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή της διαδικασίας καταβολής των αποζημιώσεων, η οποία ακολουθεί τα εξής βήματα:
- Με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.
- Ο Οργανισμός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις.
- Πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου.
- Κοινοποιούνται τα πορίσματα.
- Ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς, που έχουν υποβάλει τη δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΔΚ/Ε.


Το ζωικό κεφάλαιο
Όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, στην απάντηση του Υπουργού αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. η μειωμένη παραγωγή γάλακτος εξαιτίας καιρικών φαινομένων δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. και δεν αποζημιώνεται. 


Ειδικότερα, στον ανωτέρω Κανονισμό αναφέρεται ότι, από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. εξαιρούνται οι επιπτώσεις στην αναμενόμενη παραγωγή της τρέχουσας ή οποιασδήποτε μελλοντικής παραγωγικής περιόδου, εξαιτίας της επίδρασης των ασφαλιζόμενων κινδύνων.

Σε άλλο πρόγραμμα…
Ωστόσο, προστίθεται στην ανακοίνωση, οι ζημιές από απώλεια παραγωγής δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Για την ένταξη τέτοιων ζημιών σε ΚΟΕ θα πρέπει οι συγκεκριμένες ζημιές να είναι αποτέλεσμα ακραίων καιρικών φαινομένων (θεομηνίες, ακραίες δυσμενείς συνθήκες κ.λπ.). 


Μόνο στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω ζημιές εντάσσονται σε προγράμματα ΚΟΕ, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ και ενισχύονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, θα πρέπει εκτός των άλλων:


α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) το επόμενο χρονικό διάστημα της συγκομιδής και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),
β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασμού πολλών,
γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και
δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


proinoslogos.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Έγιναν οι εκτιμήσεις για τις ζημιές των αγροτο-κτηνοτρόφων Ιωαννίνων
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1814077012758468896
Σχόλια
item