Με αίτηση η απαλλαγή των πυρόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ Με αίτηση η απαλλαγή των πυρόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Με αίτηση η απαλλαγή των πυρόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ

Με αίτηση η απαλλαγή των πυρόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ

Από την ΔΟΥ για να υποβάλουν αιτήσεις θα χρειαστεί να περάσουν τα θύματα των πυρκαγιών, προκειμένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2018.

Την διαδικασία για τη χορήγηση της απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ, για τα κτίσματα -και το αναλογούν σε αυτά οικοπέδο- σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, περιγράφει νέα Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ (ΠΟΛ 1151/2018).

Με βάση την εγκύκλιο:

1. Αρμόδιος για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. όπου εκδίδεται το εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε χρόνου.

2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 

3. Η αίτηση είναι τυποποιημένη (σύμφωνα με την ΠΟΛ.1200/2017 - υπόδειγμα 1Α) το οποίο επέχει θέση δήλωσης.

pla_09
4. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής ή αρχών από την οποία πρέπει να προκύπτουν η απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η διεύθυνση και το είδος του πληγέντος ακινήτου καθώς και ότι το κτίσμα έχει ολοσχερώς καταστραφεί ή ότι έχει κριθεί κατεδαφιστέο ή ότι είναι επισκευάσιμο μεν αλλά έχει υποστεί λειτουργικές ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο.

5. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το οποίο και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογούμενου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.gsis.gr).

6. Εφόσον η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης, ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.
epirusblog.gr
5 of 5
Με αίτηση η απαλλαγή των πυρόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 6284253618350847020
Σχόλια
item