Ήπειρος: Τα δύο έργα που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020» Ήπειρος: Τα δύο έργα που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020» | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: Τα δύο έργα που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020»Ήπειρος: Τα δύο έργα που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020»
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020», την Πράξη «Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου» συνολικού προϋπολογισμού 119.970,00€, έπειτα από σχετική απόφαση που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Στο πλαίσιο της  Πράξης θα χρηματοδοτηθούν δύο έργα, με το πρώτο να αφορά την«Οργάνωση και δημιουργία του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου στην Κλειδωνιά του Δήμου Κόνιτσας»,όπου θα δημιουργηθεί μία σύγχρονηυποδομή που θα συμβάλλει στην ανάδειξη και προβολή του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και της 
πολύπλευρηςσπουδαιότηταςτόσο τηςπροστατευόμενηςόσο και της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας. 
Το Κέντρο Πληροφόρησης της Κλειδωνιάς μεταξύ άλλων, θα εμπλουτίσειτην πολιτισμικήδραστηριότητα της περιοχήςκαθώς θα αποτελέσεισημείοαναφοράς για εκδηλώσεις και δράσεις της τοπικήςκοινωνίας, χώρουποδοχής και ενημέρωσηςμαθητώνκαι σημείο προώθησης του αειφόρουτουρισμού.
Η στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Δήμου Κόνιτσας, στους οποίους έχει παραχωρηθεί  από κοινού η χρήση του κτηρίου, αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχή λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης, όταν ολοκληρωθεί το έργο. 
Το δεύτερο έργο αφορά την«Προκαταρκτική εκτίμηση της κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών και της ποιότητας των υδάτων της τεχνητής λίμνης πηγών Αώου,  με στόχο την αειφόρο διαχείριση του οικοσυστήματος και τον περιορισμό των ξενικών ειδών». 
Το έργο στοχεύει κυρίως στον προσδιορισμό των ειδών ιχθυοπανίδας της Τεχνητής Λίμνης των Πηγών Αώου, με έμφαση στα ξενικά είδη καιστην μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού της λίμνης,με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή για πρώτη φορά, διαχειριστικών μέτρων εξυγίανσης του υδάτινου οικοσυστήματός της.
Η Πράξη προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί  έως τις 30/07/2020.
epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Τα δύο έργα που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020»
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 8817231410680127995
Σχόλια
item