Ήγουμενίτσα: O φόβος φυλάει τα έρμα: Ανακοίνωση του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον καθαρισμό οικοπέδων Ήγουμενίτσα: O φόβος φυλάει τα έρμα: Ανακοίνωση του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον καθαρισμό οικοπέδων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήγουμενίτσα: O φόβος φυλάει τα έρμα: Ανακοίνωση του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον καθαρισμό οικοπέδων

Ήγουμενίτσα: O φόβος φυλάει τα έρμα: Ανακοίνωση του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον καθαρισμό οικοπέδων
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-04-2012/Β’ – Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών), οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται στη λήψη μέτρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτέςα των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, οφείλουν να προβούν στην αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται εντός αυτών των χώρων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Στους παραπάνω χώρους, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων−σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω υποχρεώσεις, ισχύουν και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Δ/νση Περιβάλλοντος 2665021150 & 159
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: O φόβος φυλάει τα έρμα: Ανακοίνωση του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον καθαρισμό οικοπέδων
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5071537333910552989
Σχόλια
item