Άρτα: Προκήρυξη οκτάμηνων θέσεων εργασίας στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων Άρτα: Προκήρυξη οκτάμηνων θέσεων εργασίας στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Προκήρυξη οκτάμηνων θέσεων εργασίας στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων


Άρτα: Προκήρυξη οκτάμηνων θέσεων εργασίας στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

1. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

2. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ισοπεδωτή γαιών - γκρέϊντερ)

4. ΟΔΗΓΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

5. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Προκήρυξη οκτάμηνων θέσεων εργασίας στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 6935634593778978327
Σχόλια
item