Υπό όρους το «δώρο» Τσίπρα για τον μειωμένο ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο Υπό όρους το «δώρο» Τσίπρα για τον μειωμένο ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Υπό όρους το «δώρο» Τσίπρα για τον μειωμένο ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Υπό όρους το «δώρο» Τσίπρα για τον μειωμένο ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις διατηρείται το ειδικό καθεστώς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, τα οποία υποδέχονται μεγάλα ρεύματα μεταναστών. 

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο οδηγό της ΑΑΔΕ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές -ήτοι 4% αντί 6%, 9% αντί 13% και 17% αντί 24%- δεν εφαρμόζονται στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και στα μεταφορικά μέσα. 

Από εκεί και πέρα, οι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται για τα αγαθά που:

αα) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος στα νησιά αυτά, ή

ββ) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στον φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, ή

γγ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στον φόρο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, ή

δδ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ ισχύουν, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:

1) Οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή υποκαταστήματος που λειτουργεί μόνιμα και όχι ευκαιριακά, από τα οποία πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών.

2) Η εκτέλεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται υλικά εντός των νησιωτικών αυτών περιοχών.
epirusblog.gr
5 of 5
Υπό όρους το «δώρο» Τσίπρα για τον μειωμένο ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 7393800707951592579
Σχόλια
item