Γιάννενα: Πρώτη συνάντηση εργασίας του έργου Accessible Tourism Γιάννενα: Πρώτη συνάντηση εργασίας του έργου Accessible Tourism | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Πρώτη συνάντηση εργασίας του έργου Accessible Tourism

Γιάννενα: Πρώτη συνάντηση εργασίας του έργου Accessible Tourism

Πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στις 25 και 26 Ιουλίου, η πρώτη συνάντηση εργασίας (Kick off Meeting), του έργου Accessible Tourism (ακρωνύμιο 4ALL), που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-IPA CBC Greece-Albania.

Στο έργο, το οποίο είναι συνολικού προϋπολογισμού 601.279,10 € συμμετέχουν οι φορείς: Urban Research Institute-Albania - ως επικεφαλής εταίρος, Municipality of Berat-Albania, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ελλάδας-Παράρτημα Ιωαννίνων, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου και Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ως εταίροι.

Κύριος στόχος του έργου είναι, η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας και η εδραίωση της περιοχής ως διεθνούς προορισμού προσβάσιμου τουρισμού για άτομα της τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και γενικά άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς και των οικογενειών τους.

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει:

• στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με την βελτίωση της προσβασιμότητας στις δομές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης 

• στην αναζωογόνηση και διατήρηση δομών, όπως το Κάστρο του Berat (περιοχή UNESCO), και ο Εθνικός Δρυμός της Πίνδου και άλλα οικοσυστήματα του Natura 2000 σε όλη την διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης

• στην βελτίωση της ικανότητας των τοπικών αρχών και φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς καθώς και των επαγγελματιών στον τουριστικό τομέα για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των ομάδων-στόχου του έργου.

• στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού ιδίως των νέων, στη σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών για την βιώσιμη ανάπτυξη και τον σχεδιασμό, χωρίς αποκλεισμούς και κυρίως να είναι προσβάσιμα και φιλικά, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών και φυσικών μέσων ενημέρωσης προς όλους τους επισκέπτες με χρηστικές πληροφορίες για τα άτομα της τρίτης ηλικίας και τα άτομα με αναπηρία.

Η επόμενη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο Berat –Albania μέχρι το τέλος του έτους.
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Πρώτη συνάντηση εργασίας του έργου Accessible Tourism
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 4987367896123648407
Σχόλια
item