Αντικατάσταση Α/ΓΕΕΘΑ για 15 ημέρες για ιατρικούς λόγους Αντικατάσταση Α/ΓΕΕΘΑ για 15 ημέρες για ιατρικούς λόγους | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Αντικατάσταση Α/ΓΕΕΘΑ για 15 ημέρες για ιατρικούς λόγους

Αντικατάσταση Α/ΓΕΕΘΑ για 15 ημέρες για ιατρικούς λόγους
Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώθηκε ότι την Κυριακή, 8 Ιουλίου, και ώρα 20:00, συνεκλήθη ιατρικό συμβούλιο στο 251 ΓΝΑ, παρισταμένου του κ. ΥΕΘΑ, προεδρεύοντος του κ. ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ και συμμετεχόντων Ιατρών όλων των Κλάδων των ΕΔ, το οποίο μετά από εισήγηση των θεραπόντων ιατρών, έκρινε ομόφωνα ότι ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ, πρέπει να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση επί 15 ημέρες.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο ΥΕΘΑ αποφάσισε ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αντικαθίσταται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από τον Υ/ΓΕΕΘΑ. Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Α/ΓΕΕΘΑ
Epirusblog Gr
5 of 5
Αντικατάσταση Α/ΓΕΕΘΑ για 15 ημέρες για ιατρικούς λόγους
Epirusblog Gr
5 of 5
ενδιαφέροντα 5536069227192400534
Σχόλια
item