Έκθεση ΟΟΣΑ: Οι έξι λόγοι που αποδομούν την επιχείρηση "success story" Έκθεση ΟΟΣΑ: Οι έξι λόγοι που αποδομούν την επιχείρηση "success story" | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Έκθεση ΟΟΣΑ: Οι έξι λόγοι που αποδομούν την επιχείρηση "success story"

Έκθεση ΟΟΣΑ: Οι έξι λόγοι που αποδομούν την επιχείρηση "success story"
Η έκθεση του ΟΟΣΑ, «φωτίζει» την επιστροφή στην ανάκαμψη και την εξάλειψη των ελλειμμάτων, προβάλει όμως και την… άλλη Ελλάδα η οποία χτυπήθηκε καίρια από την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Φτώχεια, τεράστια προβλήματα στις οικογένειες με παιδιά, επιβολή των υψηλότερων φορολογικών συντελεστών, ανέχεια ακόμη και στις τάξεις των εργαζομένων, περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, υψηλή ανεργία και μάλιστα χωρίς κανένα οικονομικό βοήθημα για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων, έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο μόνο… σε success story δεν παραπέμπει.

Ο ΟΟΣΑ έχει κάτι να πει και για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μπορεί να βλέπει επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για φέτος και για το 2019, ωστόσο δεν κρύβει τις επιφυλάξεις του σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα:

«Σε μια περίοδο 20 ετών, η πιθανότητα να διατηρηθεί μέσο πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 1,5% ή και ακόμη υψηλότερο είναι 25%. Η δε πιθανότητα να παραμείνει το πρωτογενές πλεόνασμα στο επίπεδο του 3,5% επί μια 20ετία, είναι σχεδόν μηδενική». Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει συμφωνία στην παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% μέχρι το 2022 και τουλάχιστον 2,2% από το 2023 και μετά.

Η φτώχεια έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ειδικά στις τάξεις των νέων και των οικογενειών με παιδιά. Παρά τη σταθεροποίηση, ο δείκτης της φτώχειας παραμένει κοντά στο ιστορικό υψηλό ενώ πλέον η φτώχεια πλήττει και τις τάξεις των εργαζομένων.

Η έλλειψη δεξιοτήτων στις τάξεις του εργατικού δυναμικούπαραμένει υψηλή ενώ σε συνδυασμό με τις μειωμένες επενδύσεις οδηγούν σε μειωμένη παραγωγικότητα με την Ελλάδα να υποχωρεί σε ακόμη χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη του ΟΟΣΑ. Η μειωμένη παραγωγικότητα συντηρεί το φαινόμενο των χαμηλών μισθών και αυτό με τη σειρά του αναζωπυρώνει τη φτώχεια εντός της αγοράς εργασίας. Οι μισθοί που εισπράττουν περίπου οι μισοί εργαζόμενοι μέλη τετραμελών οικογενειών κινούνται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, παρά τη βελτίωση, παραμένει από τις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.

Η αύξηση των επενδύσεων, εμποδίζεται από την ελλιπή χρηματοδότηση αφενός εξαιτίας των υψηλών επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αφετέρου λόγω των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων

Το φορολογικό σύστημα στηρίζεται σε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και «στενές» φορολογικές βάσεις. Ύστερα από αλλεπάλληλες αυξήσεις, οι συντελεστές σε όλους τους βασικούς φόρους είναι υψηλότεροι συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αλλά η συλλογή των φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ είναι αισθητά χαμηλότερη. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των οικογενειών με παιδιά, είναι μια από τις δύο μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.

Τα επιδόματα ανεργίας είναι εξαιρετικά «ασθενικά» καθώς με τις τροποποιήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, μόλις το 12% των ανέργων εξακολουθούν να λαμβάνουν κάποιο επίδομα.

Epirusblog Gr
5 of 5
Έκθεση ΟΟΣΑ: Οι έξι λόγοι που αποδομούν την επιχείρηση "success story"
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 7798946544464395516
Σχόλια
item