Άρτα: Ενημερωτική εκδήλωση για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων Άρτα: Ενημερωτική εκδήλωση για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Ενημερωτική εκδήλωση για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων


Άρτα: Ενημερωτική εκδήλωση για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων
Την Παρασκευή στο Επιμελητήριο Άρτας 

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ο νέος Γενικός κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR. Προσαρμογή Φορέων και Επιχειρήσεων», διοργανώνει το Επιμελητήριο Άρτας την Παρασκευή 11 Μαΐου και ώρα 8.00 μ.μ. στο Επιμελητηριακό Μέγαρο (Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου).

Στόχος να ενημερωθούν οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου για τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το νέο Κανονισμό της Ε.Ε 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR), που θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από τις 25 Μαΐου 2018. Ειδικότερα θα αναπτυχθούν οι θεματικές ενότητες:

• Περιεχόμενο και απαιτήσεις του νέου Κανονισμού

• Εκπαίδευση, Οργάνωση και προετοιμασία για την πλήρη συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο - Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας.

• Ο ρόλος του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων – Πιστοποιήσεις.

Ο νέος Κανονισμός αφορά όσες ιδιωτικές/ δημόσιες επιχειρήσεις ή κρατικούς οργανισμούς διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: πελατών, προμηθευτών, συνεργατών/ συνεργαζομένων αυξάνοντας σημαντικά τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Σε περίπτωση που παραβιαστούν οι κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων προβλέπονται πολύ αυστηρές κυρώσεις. 

Ειδικότερα, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 20 εκατ. € ή στο 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους, πέραν των άλλων αστικών και ποινικών κυρώσεων και τυχών διεκδικήσεων από ιδιώτες, αφού ο κανονισμός αναγνωρίζει το δικαίωμα των φυσικών προσώπων να υποβάλλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή καθώς και το δικαίωμά τους για δικαστική προσφυγή και αποζημίωση. 

maxitisartas.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Ενημερωτική εκδήλωση για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 8372913350300217448
Σχόλια
item