Θεσπρωτία: Όμορφη αισθητική παρέμβαση με απλά υλικά από μαθητές στο Γυμνάσιο Φιλιατών! Θεσπρωτία: Όμορφη αισθητική παρέμβαση με απλά υλικά από μαθητές στο Γυμνάσιο Φιλιατών! | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Όμορφη αισθητική παρέμβαση με απλά υλικά από μαθητές στο Γυμνάσιο Φιλιατών!

Θεσπρωτία: Όμορφη αισθητική παρέμβαση με απλά υλικά από μαθητές στο Γυμνάσιο Φιλιατών!

Για να ομορφύνει ένας χώρος, πολλές φορές μπορεί και να μη χρειάζονται πολλά πράγματα, αλλά μια απλή παρέμβαση με λίγη φαντασία. Αυτό φαίνεται ότι συνέβηκε στο Γυμνάσιο Φιλιατών από μαθητές. 

Πήραν ρόδες αυτοκινήτου, τις έβαψαν πράσινες, έριξαν χώμα μέσα, φύτεψαν λουλούδια και δημιούργησαν έναν ωραίο ανθόκηπο στο πίσω μέρος του σχολείου. 

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι μαθητές έχουν αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση, έχουν ευαισθητοποιηθεί σχετικά με το χώρο του σχολείου και  βρήκαν τρόπο για να επέμβουν περιβαλλοντικά και να τον βελτιώσουν. 

Στις μέρες μας παρουσιάζεται έντονο το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Για την επίλυση του υπάρχει μια κοινή παραδοχή πως, πέρα από τις όποιες άλλες πρόσφορες ενέργειες, χρειάζεται επίσης και μια κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και, κατά προέκταση και η περιβαλλοντική αγωγή, πρέπει να υπάρχει από τις μικρές ηλικίες, ώστε να δημιουργείται η επιθυμητή οργάνωση και ιεράρχηση αξιών ως προς το περιβάλλον, που αποτελεί σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία υψηλή αξία της ζωής. 

Πρέπει να διδάσκεται συστηματικά και ολόπλευρα και να καλλιεργούνται οι αντίστοιχες στάσεις. Κατά συνέπεια, από την επίσημα εκφρασμένη βούληση της  κοινωνίας όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αντίθετα ενθαρρύνεται και, σε πολλά σημεία, επιβάλλεται η σωστή περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Πρόβλημα όμως μπορεί να υπάρξει από την πραγματική συμπεριφορά και κοινωνική επιβολή του περίγυρου της περιοχής του κάθε σχολείου. 

Αυτό μπορεί να συμβεί π.χ.: • με τη παρασιώπηση ή με τη μονομερή εξέταση κάποιων προβλημάτων σχετικών με το περιβάλλον, για τα οποία υπάρχει έντονο τοπικό ενδιαφέρον • με τη συνειδητά δυσμενή για το περιβάλλον συμπεριφορά του κοινωνικού περίγυρου, κάτι που είναι σπάνιο αν και δεν είναι άγνωστο φαινόμενο. 

Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει σημαντικά την ανάπτυξη θετικών προς το περιβάλλον στάσεων και την οργάνωση τους σε αξίες • με τη δυσμενή για το περιβάλλον συμπεριφορά του κοινωνικού περίγυρου, η οποία γίνεται για να καλυφθεί κάποια άλλη ανάγκη, π.χ. η απόθεση αποβλήτων από διάφορες χρήσεις. 

Η κατάλληλη εξέταση του φαινομένου αυτού με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία της περιοχής μπορεί να αποβεί και θετική, π.χ. να αρχίσει να διαμορφώνεται κοινή γνώμη, η οποία θα επιβάλλει την επεξεργασία ή τη διαφορετική διάθεση των αποβλήτων ή και μια διαφορετική οργάνωση για περιορισμό των αποβλήτων• με την αντιφατική συμπεριφορά του κοινωνικού περίγυρου, κατά την οποία, ενώ κατακρίνεται φραστικά η δυσμενής για το περιβάλλον συμπεριφορά άλλων, επιδεικνύεται, συνειδητά ή ασυνείδητα, η ίδια αυτή κατακριτέα συμπεριφορά.

katoci.blogspot.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Όμορφη αισθητική παρέμβαση με απλά υλικά από μαθητές στο Γυμνάσιο Φιλιατών!
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1142611261229704299
Σχόλια
item