Ήγουμενίτσα: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ήγουμενίτσα: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήγουμενίτσα: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Ήγουμενίτσα: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Οι Διοικητικοί υπάλληλοι του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που υπηρετούν στην Ηγουμενίτσα, σε συνεδρίαση στις 3/5/2018, αποφάσισαν ομόφωνα να εκφράσουν την έντονη διαμαρτυρία τους, γιατί με το σχέδιο νόμου, «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, καταργείται το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα και παραπέμπεται στο απώτερο μέλλον η ίδρυση Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας υπό την αίρεση απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (άρθρο 3 παρ. 2δ & παρ. 6). 

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου από τις τέσσερις πόλεις της Ηπείρου η Ηγουμενίτσα είναι μόνη πόλη που για άγνωστους σε μας λόγους «τιμωρείται». 

Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας και τα όργανα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ) να προβούν στις ενέργειες εκείνες για την αποκατάσταση της αδικίας, εντάσσοντας το Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στα Τμήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου. 
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1474833139258721084
Σχόλια
item