Άρτα: Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR» Άρτα: Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR» | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR»


Άρτα: Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR»
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογο Άρτας σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο επιχειρηματικής Ανάπτυξης υλοποίησε με επιτυχία το Σάββατο 14 Απριλίου 2018 στην αίθουσα του Μ/Φ Σκουφά, ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR».

Κατά την εισήγησή του ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας κ.Χαρμπής Ευάγγελος τόνισε ότι: οι γιατροί και όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία τους. 

Εξαιτίας όλων των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος κάθε ένας από εμάς, λόγω της αλόγιστης επεξεργασίας των δεδομένων μας, και ιδιαίτερα τώρα που η τεχνολογία δίνει τόσες δυνατότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε στις 27 Απριλίου 2016 τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) και ο οποίος θα εφαρμοστεί από τις 25 Μαΐου 2018, με στόχο την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την υγεία συμπεριλαμβάνονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή στα λεγόμενα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού, τα οποία χαίρουν αυξημένης προστασίας σε σχέση με τα απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πολιτών θα είναι αυστηρά καθώς και τα πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν σε όσους δεν τα εφαρμόσουν. Σημαντικό παράγοντα για την προστασία τους θα αποτελεί η συναίνεση του πολίτη για κάθε ενέργεια του κατόχου στοιχείων τους, είτε αυτή αφορά επεξεργασία τους είτε μεταφορά τους είτε και διαγραφή τους.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας κος Νικολάου Μιχαήλ, ο οποίος υπογράμμισε την σημασία της εν λόγω ημερίδας. 

O Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών από στις 25/5/2018. Ισχύει δε αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο.

Οι ομιλητές, εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη στο αντικείμενο, παρουσίασαν την θεματολογία της ενημερωτικής ημερίδας: 

Η κα Γεωργία Λειβαδάρου, Γενική Διευθύντρια του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε αναλυτικά στον Γενικό Κανονισμό και στο Πλάνο Συμμόρφωσης για τους επαγγελματίες υγείας και τα πρακτικά θέματα που ανακύπτουν, ενώ οι Δικηγόροι κ. Μυλώση Μαρία και Ζαφειρίου Ιωάννα ανέλυσαν την αξιολόγηση των κινδύνων και το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναλύοντας ότι σκοπός του κανονισμού είναι να βελτιώσει την παρεχόμενη προστασία στα υποκείμενα των δεδομένων (για παράδειγμα θέτοντας πιο αυστηρά χρονικά όρια στην αποθήκευση των δεδομένων).

Από τους εισηγητές καλύφθηκαν με πληρότητα τα κύρια σημεία, που αφορούν την εφαρμογή του κανονισμού, όπως:

• Τι είναι ο GDPR και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.

• Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων.

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μη συμμόρφωση.

• Ποια είναι τα πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι και την πλήρη ετοιμότητα με προθεσμία υλοποίησης την 25η Μαΐου 2018.

Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι πρόκειται για τη γέννηση μίας νέας κουλτούρας συμπεριφοράς, η οποία έχει ως σκοπό την προστασία του φυσικού προσώπου και της προσωπικής ιδιωτικότητας. 

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να κρατούνται με πολύ μεγάλη φειδώ και μόνον όταν και για όσο αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού και πάντοτε με την ρητή συναίνεση του φυσικού προσώπου με την ταυτόχρονη παροχή δυνατότητας υπαναχώρησης.

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού, έλαβε χώρα ένας εποικοδομητικός και ιδιαίτερα διαδραστικός διάλογος, μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομιλητών, με την διατύπωση προβληματισμών και την ανάδειξη κρίσιμων σημείων αναφοράς για την συμμόρφωση στα ιατρεία.

Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR, θέτει νέα δεδομένα και επίπεδα ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας των επιχειρήσεων και φορέων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτεί ένα νέο επίπεδο εσωτερικής προετοιμασίας το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το Μάιο του 2018.

Η ημερίδα έκλεισε, επιτυγχάνοντας το στόχο της, την πλήρη και σωστή ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που θα κληθούν να εφαρμόσουν τα νέα μέτρα. Στην ημερίδα συμμετείχε και ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας όπου παρέστη ο Πρόεδρος κ. Δήμας Θωμάς και ο κ. Σουμαλεύρης Δημήτριος.
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR»
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 4223055704466341796
Σχόλια
item