Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την περιφορά Επιταφίων Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την περιφορά Επιταφίων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την περιφορά Επιταφίων

 Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την περιφορά Επιταφίων
Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, στην πόλη των Ιωαννίνων, κατά την περιφορά Επιταφίων, την Μ. Παρασκευή 06 Απριλίου 2018. Αποφάσισε:
1. Την προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων στην πλατεία Πύρρου (από ∆ηµαρχείο έως ∆ικαστικό Μέγαρο) και στις οδούς Αβέρωφ και Μητροπόλεως, την Μ. Παρασκευή 06-04-2018 και από ώρα 17.00΄ µέχρι πέρατος της περιφοράς.
2. Την σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων στις ανωτέρω οδούς, την Μ. Παρασκευή 06-04-2018 και από ώρα 18.00΄ µέχρι πέρατος της περιφοράς.
Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
vimanews.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την περιφορά Επιταφίων
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 6490074116375666450
Σχόλια
item