Άρτα: Σε αναζήτηση οράματος Άρτα: Σε αναζήτηση οράματος | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Σε αναζήτηση οράματοςΆρτα: Σε αναζήτηση οράματος
Όπως αναδείχθηκε πρόσφατα, το αίτημα για ίδρυση Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα ξεκίνησε επίσημα το 1975 με το ιστορικό υπόμνημα του αείμνηστου Ν. Σιμεντζή, τέως Δημάρχου Αρταίων, προς την πρώτη μετά την μεταπολίτευση πολιτική και πολιτειακή ηγεσία. 

Την εποχή εκείνη, η Άρτα ήταν μια καθαρά γεωργική περιοχή με ανάγκη αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και επιστημονικής καθοδήγησης των γεωργών, σε μία εποχή που δεν υπήρχε η ΕΟΚ με τις οικονομικές ενισχύσεις για βελτίωση της αγροτικής παραγωγής. Επιπλέον, εκείνη την περίοδο, στον Ακαδημαϊκό Χάρτη της χώρας υπήρχε μόνο η Γεωπονική Σχολή στην Αθήνα και το Γεωπονικό Τμήμα στο Α.Π.Θ. 

Σήμερα, στον Ακαδημαϊκό Χάρτη της Ελλάδας, υπάρχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Έξι (6) τμήματα, το Γεωπονικό Τμήμα στο ΑΠΘ, Δύο (2) γεωπονικά τμήματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Επτά (7) τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων στα ΤΕΙ της χώρας, με συνολικά 3004 εισακτέους για το 2018. 

Εάν ερχόταν σήμερα κάποιος και έλεγε ότι το αίτημα δεκαετιών ικανοποιείται και από το 2019 το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου θα μετονομαστεί / μετασχηματιστεί σε Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, θα έπρεπε τότε η Αρτινή κοινωνία, να επαναπαυθεί στις δάφνες της ικανοποίησης του δίκαιου μακροχρόνιου αιτήματος;

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η συνεισφορά της φυτικής παραγωγής της Ηπείρου στη χώρα ανέρχεται σε 4,7%, ενώ η βασικότερη δραστηριότητα της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία, καθώς στην Ήπειρο συγκεντρώνεται το 10,7% των εκμεταλλεύσεων προβατοειδών, το 7,4% των εκμεταλλεύσεων αιγοειδών, το 28,8% των κεφαλών πουλερικών στο σύνολο της χώρας και η Ήπειρος είναι η 2η περιφέρεια της χώρας στην εκτροφή χοίρων. 

Εάν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον Ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, θα διαπιστώναμε ότι υπάρχει μόνο η Κτηνιατρική Σχολή στο ΑΠΘ και η Κτηνιατρική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με συνολικά 180 εισακτέους για το 2018ενώ στα γεωπονικά τμήματα οι εισακτέοι είναι 3004 φοιτητές. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, μήπως το 2018 το παναρτινό αίτημα θα έπρεπε να είναι η ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής στην Άρτα και όχι ο μετασχηματισμός ενός υπάρχοντος τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου σε Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων; 

Σήμερα όλοι γνωρίζουν τη δύναμη του Internet, χρησιμοποιούν το facebook και γενικά τα social media και είναι πάρα πολλοί εκείνοι που αγοράζουν διαδικτυακά από ηλεκτρονικά καταστήματα (που δημιουργούνται και συντηρούνται από αποφοίτους Πληροφορικής). Καθημερινά υπάρχουν δημοσιεύματα για νέες (start-up) επιχειρήσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που ιδρύονται από νέους πτυχιούχους, οι οποίοι σχεδιάζουν λογισμικά και προϊόντα πληροφορικής και μέσω διαδικτύου τα πουλούν στην παγκόσμια αγορά. 

Τα επίσημα στατιστικά δείχνουν ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανέρχεται στο 4% του ΑΕΠ με συνεχώς αυξητική τάση. Ενδεχομένως, πολλοί συμπολίτες μας να έχουν διαβάσει πρόσφατα για την εταιρεία Πληροφορικής Terracom, με έδρα την Κατσικά Ιωαννίνων, που έχει 750 πελάτες σε 67 χώρες και η οποία έλαβε το 2018 το χρυσό βραβείο στην κατηγορία "Ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές". 

Ακόμα πιο πολλοί γνωρίζουν ότι ένα από τα δυναμικότερα διαδικτυακά φαρμακεία της χώρας βρίσκεται στην Καμπή της Άρτας, έχοντας πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανέμενε κανείς ότι το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής θα περιλάμβανε την δημιουργία και λειτουργία αντίστοιχων επιχειρήσεων στην Άρτα.

Είναι προφανές, ότι η Πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες έχουν μεγάλη δυναμική και προοπτική και ιδιαίτερα με τη χρήση του Internet οι επιχειρήσεις πληροφορικής δεν γνωρίζουν κανέναν γεωγραφικό περιορισμό, μπορεί να βρίσκονται στην Άρτα και να έχουν πελάτες σε όλη την Ελλάδα ή/και παγκοσμίως. 

Οι απόφοιτοι Πληροφορικής, μπορούν να βρουν εργασία στο δυναμικά εξελισσόμενο τομέα των νέων τεχνολογιών, ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μήπως λοιπόν ένα βασικό και κυρίαρχο αίτημα θα έπρεπε να είναι η ενίσχυση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου και όχι η διαφαινόμενη υποβάθμισή του;

Μήπως στο όραμα για την ανάπτυξη της Άρτας θα έπρεπε να συμπεριληφθεί η δημιουργία co-working (συνεργατικών) χώρων εργασίας στην πόλη, η δημιουργία θερμοκοιτίδων τεχνολογικών επιχειρήσεων, η προσέλκυση καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων, η διοργάνωση ΙΤ bootcamps (πχ Coding Bootcamp) και άλλων πολλών συναφών δράσεων που μπορούν να κρατήσουν τους νέους, μορφωμένους και οικονομικά ενεργούς απόφοιτους Πληροφορικής στην πόλη της Άρτας και στην ευρύτερη περιοχή με τα όλα τα θετικά αποτελέσματα που αυτό επιφέρει σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο;

Μήπως θα έπρεπε οι τοπικοί ιθύνοντες να υιοθετήσουν και να συμπεριλάβουν στο όραμα τους, την τεκμηριωμένη πρόταση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου για ίδρυση στην Άρτα τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στα πλαίσια της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Και εάν δεν θέλουν να είναι μαξιμαλιστές στις απαιτήσεις τους, τουλάχιστον μήπως θα όφειλαν να υποστηρίξουν την πρόταση για ίδρυση Σχολής Μηχανικών στην Άρτα, και την δημιουργία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, κατά το πρότυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής; 

Μια αυτόνομη Σχολή Μηχανικών στην Άρτα έχει σημαντικές προοπτικές καθώς μελλοντικά μπορεί να συμπεριλάβει και νέα τεχνολογικά τμήματα, ώστε να μετασχηματισθεί η Άρτα σε έναν Περιφερειακό Ακαδημαϊκό, Ερευνητικό και Αναπτυξιακό Πόλο.

Μήπως θα πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί, ποιό πρέπει να είναι το νέο όραμα διεκδικήσεων για την Ανάπτυξη της Άρτας βλέποντας στο μέλλον;

Γράφει ο Χρυσόστομος Στύλιος 
http://maxitisartas.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Σε αναζήτηση οράματος
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 1429622460853895942
Σχόλια
item