Ήπειρος: ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Παίρνει τα πάνω της και στην Ήπειρο Ήπειρος: ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Παίρνει τα πάνω της και στην Ήπειρο | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Παίρνει τα πάνω της και στην Ήπειρο

Ήπειρος: ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Παίρνει τα πάνω της και στην Ήπειρο
Το 12μηνο Φεβρουάριος 2016 - Ιανουάριος 2017 παρατηρήθηκε στην περιοχή μας, αύξηση κατά 18,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 53,3% στην επιφάνεια και κατά 106,1% στον όγκο
Τα προσωρινά στοιχεία για την οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, που αφορούν το μήνα Ιανουάριο 2018, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά το μήνα Ιανουάριο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 926 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 205,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 807,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 18,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 45,2% στην επιφάνεια και κατά 45,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Ακόμη, οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Ιανουάριο 2018 ανήλθαν σε 915 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 195,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 768,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41,3% στην επιφάνεια και κατά 41,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Επίσης, οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιανουάριο 2018, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 38,4 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιανουάριο 2018, είναι 4,8%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Φεβρουάριο 2017 έως τον Ιανουάριο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.032 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.924,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12.932,2 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2016-Ιανουαρίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,7% στην επιφάνεια και κατά 23,5% στον όγκο.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2017-Ιανουαρίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 21,1% στην επιφάνεια και κατά 22,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2016-Ιανουαρίου 2017. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,1%.
Η Ήπειρος
Σε ότι αφορά την Ήπειρο, φαίνεται επίσης μια σημαντική ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, τόσο τον Ιανουάριο, όσο και γενικότερα τον τελευταίο χρόνο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά το μήνα Ιανουάριο 2018, στην Ήπειρο, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 30 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 57,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 143,5% στην επιφάνεια και κατά 184,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, αυξήσεις πολύ υψηλές σε σχέση με άλλες περιφέρειες.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Φεβρουάριο 2017 έως τον Ιανουάριο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στην Ήπειρο, ανήλθε σε 485 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 129,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 662,6 χιλιάδες m3 όγκου.
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2016-Ιανουαρίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 18,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 53,3% στην επιφάνεια και κατά 106,1% στον όγκο.
Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας
anex.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήπειρος: ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Παίρνει τα πάνω της και στην Ήπειρο
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 7532304877827226472
Σχόλια
item