Ήγουμενίτσα: Ξεκινάει η κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ηγουμενίτσας... Πως θα λειτουργεί... Ήγουμενίτσα: Ξεκινάει η κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ηγουμενίτσας... Πως θα λειτουργεί... | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήγουμενίτσα: Ξεκινάει η κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ηγουμενίτσας... Πως θα λειτουργεί...

Ήγουμενίτσα: Ξεκινάει η κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ηγουμενίτσας... Πως θα λειτουργεί...
Ξεκινάει η κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ηγουμενίτσας. Ανατέθηκε σε τρεις εταιρίες, στην κοινοπραξία "Πορφύρης  Κατασκευαστική-Ενεργειακή και Παναγιώτης Βώττης με 918.500 ευρώ.  

Ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηγουμενίτσας θα  είναι εγκατάσταση, όπου θα γίνεται η μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων από το μέσο συλλογής σε άλλο μέσο μεταφοράς με ταυτόχρονη μείωση του όγκου τους, μέσω   εγκατάστασης. 

Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων από τα οργανωμένα και καθορισμένα σημεία συλλογής, θα εκτελούνται υπ’ ευθύνη του δήμου Ηγουμενίτσας. 

Τα δημοτικά απόβλητα μεταφέρονται με τα οχήματα συλλογής-μεταφοράς, μεταφορτώνονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε σταθμούς, οι οποίοι αποτελούνται από συρμούς ρυμουλκού (τράκτορες)-ρυμουλκούμενου (ημι-ρυμουλκούμενες αυτο-συμπιεζόμενες κιβωτάμαξες). 

Τα συμπιεσμένα στερεά απόβλητα μεταφέρονται από το ΣΜΑ  και διατίθενται για υγειονομική ταφή.

Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Ξεκινάει η κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ηγουμενίτσας... Πως θα λειτουργεί...
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1997786818109139581
Σχόλια
item