Γιάννενα: Φίλτρα στις καμινάδες και μικρομετρητές ρύπανσης Γιάννενα: Φίλτρα στις καμινάδες και μικρομετρητές ρύπανσης | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Φίλτρα στις καμινάδες και μικρομετρητές ρύπανσης

 Γιάννενα: Φίλτρα στις καμινάδες και μικρομετρητές ρύπανσης

Μια φιλόδοξη πρόταση θα υποβάλει προς χρηματοδότηση ο δήμος Ιωαννιτών, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χρηματοδοτικό μηχανισμό, με στόχο την πιλοτική αντιμετώπιση του φαινομένου της αιθαλομίχλης, που είναι ιδιαίτερα έντονο και στην πόλη, όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Πρόσφατα, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου ως επικεφαλής εταίρου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions, με τίτλο Heating Emissions Reduction to Improve Air Quality και ακρωνύμιο «HERO-IQ».

Αναγνωρίζοντας το ζήτημα της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από επιβλαβή σωματίδια λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης οικιακών εστιών (τζάκια) με αμφιβόλου ποιότητας βιομάζα, αλλά και από άλλες, λιγότερο επιβαρυντικές μορφές καύσης (π.χ. αγροτικές χρήσεις), προτείνεται ένα πλέγμα δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα της πόλης των Ιωαννίνων.


Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση ηλεκτροστατικών φίλτρων (υπάρχει εμπορικό προϊόν στην Ευρώπη, που υπόσχεται απομάκρυνση μικροσωματιδίων έως 95%) πιλοτικά σε κάποιες κορυφές καμινάδων τζακιών, η αποφυγή καύσης κλαδεμάτων στους αγρούς μέσω μετατροπής των κλαδεμάτων σε χλωρή λίπανση, η τοποθέτηση κάθετων πάνελ φυτεμένων με τοπικές ποικιλίες από φυτά και βρύα, που αποδεδειγμένα απομακρύνουν επικίνδυνους ρύπους και καθαρίζουν τον αέρα, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και η δημιουργία καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης ποιότητας αέρα στην πόλη με συμμετοχή των πολιτών και χρήση μικρομετρητών ρύπανσης.


Ακόμη, προτείνεται η δημιουργία εύχρηστης ηλεκτρονικής εφαρμογής για τους πολίτες, από την οποία θα μπορούν να ενημερώνονται για τα επίπεδα αιθαλομίχλης στη πόλη και να τους προειδοποιεί όταν θα υπάρχει υπέρβαση των επιπέδων ασφαλείας, η δημιουργία μοντέλου πρόγνωσης ρύπανσης, όπως και προτύπου ποιότητας για τη ξυλεία και τους ξυλέμπορους της περιοχής, καθώς και για τις υπηρεσίες καθαρισμού των καμινάδων. 


Το προτεινόμενο δικτύο εταίρων, εκτός από τον επικεφαλής δήμο Ιωαννιτών, αποτελούν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), η ιδιωτική εταιρεία συμβούλων μηχανικών σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης Enviroplan ΑΕ και η ιδιωτική εταιρεία συμβούλων σε θέματα πληροφορικής DOTSOFT.

Μεγάλος ο ανταγωνισμόςΑν και ενδιαφέρουσα, η πρόταση θα αντιμετωπίσει «δυνατούς αντιπάλους», καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα, με προτάσεις από όλη την Ευρώπη. 


Την δυσκολία να τύχει χρηματοδότησης σημείωσαν τόσο ο αντιδήμαρχος Θανάσης Μανταλόβας, εισηγούμενος την υποβολή της πρότασης, όσο και ο επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» Άρης Μπαρτζώκας, που προτείνεται να συμμετέχει, με την ιδιότητα του καθηγητή του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, ο κ. Μπαρτζώκας, απείχε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας του θέματος.

Η Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions ((http://uia-initiative.eu/en) έχει ως σκοπό τον εντοπισμό και τη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων, που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που στηρίζει καινοτόμες δράσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 


Κύριος στόχος της Πρωτοβουλίας UIA είναι να παράσχει στις αστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη χώρο και πόρους, προκειμένου να δοκιμάσουν τολμηρές και μη αποδεδειγμένες ιδέες, οι οποίες αντιμετωπίζουν διασυνδεδεμένες προκλήσεις, καθώς και να πειραματιστούν όσον αφορά τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ιδέες αυτές να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής. 


Τα έργα που θα λάβουν στήριξη πρέπει να είναι καινοτόμα, ποιοτικά, να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερόμενων μερών, να είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα και να μπορούν να μεταφερθούν.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρωτοβουλίας UIA από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε περίπου 372 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα UIA θα επιλεγούν μέσω ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων από το 2015 έως το 2020 επί ενός ή περισσότερων θεμάτων που θα προτείνει η Επιτροπή. Κάθε δράση μπορεί να λάβει συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ. 


Η Πρωτοβουλία UIA αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελεί υπό την έμμεση διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 30η Μαρτίου.


agon.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Φίλτρα στις καμινάδες και μικρομετρητές ρύπανσης
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 421731799945453836
Σχόλια
item