Ήπειρος: Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο Κύριο Ήπειρος: Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο Κύριο | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο Κύριο

Ήπειρος: Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο Κύριο
Τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν οι Περιφέρειες στην παραγωγή έργου αλλά και ειδικότερο το έργο που παρήγαγε η Περιφέρεια Ηπείρου την προηγούμενη χρονιά, ανέδειξε στον απολογισμό της η Αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη, κατά την ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό της περιφερειακής αρχής το μεσημέρι της Παρασκευής.
«Η παρατεταμένη περίοδος κρίσης δεν οδηγείται, ακόμη, σε μία ευδιάκριτη δυναμική και εντατική ανάκαμψη των παραγωγικών μηχανισμών της χώρας μας. 
Οι διαδοχικές διακυβερνήσεις την περίοδο της κρίσης, παρ’ ό,τι διαβεβαίωναν για την θέλησή τους να εφαρμόσουν τις αναγκαίες και επιβεβλημένες μεταρρυθμίσεις, στην πράξη αποδεικνύεται, ότι άλλες προτεραιότητες βάρυναν και βαραίνουν στην λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται με τους ρυθμούς υλοποίησης των πολιτικών που θα δώσουν οξυγόνο στην οικονομία και στην κοινωνία. Και έτσι επιτυγχάνεται η στασιμότητα. 
Όμως οι Περιφέρειες λειτουργούν, παράγουν, ελπίζουν. Είναι δίπλα στον πολίτη και μαζί, σε κλίμα -πρωτοφανούς για την χώρα μας- συνεννόησης και αλληλεγγύης, σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα στην κλίμακα που δραστηριοποιούνται», τόνισε η κ. Καλογιάννη.
Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων, «καταδείχθηκαν τρία ουσιώδη και κύρια στοιχεία που όρισαν την πολιτική μας τακτική και πρακτική και συνετέλεσαν στο να διατηρούμαστε ως Περιφέρεια – παράδειγμα σε εθνική κλίμακα», ανέφερε η κ. Καλογιάννη κι αυτά ήταν: 
- Αποδείξαμε ότι οι Περιφέρειες έχουν τις δυνατότητες στο να αποτελούν αντίβαρο στο υπερτροφικό και αναποτελεσματικό κράτος. 
- Οι επενδύσεις στην Περιφέρεια, δεν είναι απομονωμένες και τοπικού χαρακτήρα οικονομικές επεμβάσεις παροδικού χαρακτήρα, αλλά είναι δυνατόν να δημιουργούνται συνέργειες μέσω αυτών, που να τις αναβαθμίζουν ως την μόνη βιώσιμη εθνική αναπτυξιακή πολιτική. 
- Η συνεργασία, η συνέργεια και η συμπόρευση όλων των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων, είναι απολύτως αναγκαία καθώς εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση απώλειας χρόνου και απαλλάσσει από άσκοπη ανάλωση πολύτιμων δυνάμεων.
Η Αντιπεριφερειάρχης έκανε αναφορά στα έργα που υλοποιήθηκαν αξιοποιώντας κονδύλια είτε προερχόμενα από το Ε. Π. «Ήπειρος 2014-2020» που αφορά πόρους του ΕΣΠΑ, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από νέα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και σε προβλήματα που παρουσιάστηκαν.
Ειδικές αναφορές έκανε σε μεγάλα έργα περιβάλλοντος όπως η Διαχείριση Απορριμμάτων, αλλά και οι Βιολογικοί Καθαρισμοί και τα δίκτυα αποχέτευσης.
Ομαλά εξελίσσονται οι εργασίες στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου για το οποίο η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας αναμένεται τον Σεπτέμβριο και η κανονική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2019.
Έργα αναμένεται να γίνουν για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τα Πράσινα Σημεία κ.α
Και για όμορες περιοχές

«Από τα παραπάνω, είναι προφανές, ότι στην Περιφέρειά μας υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατασκευής και λειτουργίας έργων, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει μεσομακροπρόθεσμα κάθε ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων», σημειώνει η κ. Καλογιάννη και προσθέτει: 
«Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή η δεσπόζουσα θέση που έχουμε κατακτήσει στην διαχείριση απορριμμάτων, είναι ικανή προϋπόθεση, ώστε να εξυπηρετηθούν από τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειάς μας, όμορες περιοχές άλλων Περιφερειών για εναπόθεση ή και επεξεργασία σε επόμενο στάδιο, αστικών απορριμμάτων συγκεκριμένων ποσοτήτων και με καθορισμένο ρυθμό, έναντι αναλόγου οικονομικού ανταλλάγματος, που θα αποδίδεται στους ΦΟΣΔΑ της Περιφέρειάς μας».
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήπειρος: Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο Κύριο
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 8921725868286676382
Σχόλια
item