ΙΟΒΕ: Χωρίς μεταρρυθμίσεις η αύξηση στο ΑΕΠ δεν θα ξεπερνά το 1% την επόμενη 10ετία ΙΟΒΕ: Χωρίς μεταρρυθμίσεις η αύξηση στο ΑΕΠ δεν θα ξεπερνά το 1% την επόμενη 10ετία | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

ΙΟΒΕ: Χωρίς μεταρρυθμίσεις η αύξηση στο ΑΕΠ δεν θα ξεπερνά το 1% την επόμενη 10ετία

ΙΟΒΕ: Χωρίς μεταρρυθμίσεις η αύξηση στο ΑΕΠ δεν θα ξεπερνά το 1% την επόμενη 10ετία
Να μην παρερμηνευθούν οι θετικές εξελίξεις στην οικονομία και εγκαταλειφθούν οι μεταρρυθμίσες μετά την έξοδο προειδοποιεί το ΙΟΒΕ, διαφορετικά η αύξηση του ΑΕΠ στην επόμενη δεκαετία δεν θα υπερβαίνει το 1% ετησίως.
Το «καμπανάκι» για τη μη εγκατάλειψη των μεταρρυθμίσεων ήρθε από τον πρόεδρο του ΔΣ του ΙΟΒΕ, Τάκη Αθανασόπουλο, κατά την παρουσίαση της εξαμηνιαίας έκθεσης για την ελληνική οικονομία.
«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι συνθήκες και οι προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία βελτιώνονται, κάτι που αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΑΕΠ, αλλά και σε άλλους σημαντικούς δείκτες. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν συνιστά το οριστικό τέλος της κρίσης.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω τα σημαντικά δομικά προβλήματα της οικονομίας μας, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπισθεί, και τον κίνδυνο οι θετικές εξελίξεις να παρερμηνευθούν και να οδηγήσουν στην εγκατάλειψη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Το διακύβευμα για όλους μας πρέπει να είναι πως θα επανακτήσουμε το χαμένο έδαφος.
Πως θα επανακάμψει η οικονομία μας στα επίπεδα των ανεπτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης. Με απλά λόγια, ο στόχος μας πρέπει να είναι η σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, και αυτό επιτυγχάνεται με ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 3% με 4% ετησίως» σημείωσε ο κ. Αθανασόπουλος.
Για το 2018 το ΙΟΒΕ εκτιμά ανάπτυξη στο 2,1% και τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας από συνέχιση ανόδου των εξαγωγών (+8,0%). Αναμενόμενη σημαντική συμβολή και των επενδύσεων στην αύξηση του ΑΕΠ (+16%), από επιτάχυνση ΠΔΕ, σε εξωστρεφείς τομείς (μεταποιητικούς, τουρισμό, μεταφορές) και σε αποκρατικοποιήσεις – ιδιωτικοποιήσεις.
Ακολουθεί η κατανάλωση των νοικοκυριών (+1,0%), λόγω κάμψης ανεργίας, υπό περιοριστικές πιέσεις από τα νέα δημοσιονομικά μέτρα (αυξήσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, επιβολή νέων έμμεσων φόρων).
Όπως ανέφερε επίσης κατά την παρουσίαση της Έκθεσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας:
-Εξετάζοντας τις επιμέρους πλευρές της οικονομίας που προσδιορίζουν από κοινού τον ρυθμό μεγέθυνσης της και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, παρατηρούμε συνέχιση της δυναμικής του προηγούμενου έτους, με μια ελαφρά επιτάχυνση.
- Το εξωστρεφές τμήμα της παραγωγής αναπτύσσεται γρηγορότερα από το υπόλοιπο αν και με αργό ρυθμό, και, η συγκεκριμένη στροφή έχει θετικό πρόσημο. Η αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει χώρα στην αγορά εργασίας μειώνουν την ανεργία.
-Εάν η ελληνική οικονομία δεν προσχωρήσει προς τον δρόμο των δομικών μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στο άνοιγμα των αγορών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της δημόσιας διοίκησης, ο ρυθμός πραγματικής μεγέθυνσης της οικονομίας κατά την επόμενη δεκαετία δύσκολα τα υπερβεί το 1% ετησίως.
-Όλες οι εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα πλευρές, οφείλουν να στηρίξουν τη θετική δυναμική της οικονομίας, καθώς ο εγκλωβισμός και πάλι σε «χαμηλές προσδοκίες» μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος.
-Εφόσον η οικονομία τεθεί σε τροχιά μείωσης των εμποδίων στην παραγωγή και βελτίωσης στα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης, επιμέρους παρεμβάσεις θα μπορούν να διευκολύνουν και την εκμετάλλευση ειδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Epirusblog Gr
5 of 5
ΙΟΒΕ: Χωρίς μεταρρυθμίσεις η αύξηση στο ΑΕΠ δεν θα ξεπερνά το 1% την επόμενη 10ετία
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 4881797454798023002
Σχόλια
item