Γιάννενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Διευκρινίζει και απαντά για την προμήθεια πετρελαίου Γιάννενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Διευκρινίζει και απαντά για την προμήθεια πετρελαίου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Διευκρινίζει και απαντά για την προμήθεια πετρελαίου

Γιάννενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Διευκρινίζει και απαντά για την προμήθεια πετρελαίου
Ανακοίνωση, μέσω της οποίας δίνει απαντήσεις με στοιχεία, εξέδωσε χθες η Περιφέρεια Ηπείρου, μετά τα όσα ειπώθηκαν για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Όπως σημειώνεται αρχικά η Περιφέρεια για τις ανάγκες των υπηρεσιών της καθώς και των Νομικών Προσώπων Χωρικής αρμοδιότητος Περιφέρειας, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης καθώς και των καυσίμων κίνησης των οχημάτων έχει διενεργήσει ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα αναφορικά με την διαμόρφωση των τιμών με βάση το άρθρο 63 του νόμου 4257/2014 που αναφέρει ότι «το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού».
Στη συνέχεια η Περιφέρεια επισημαίνει πως ο εν λόγω διαγωνισμός έγινε με σημείο αναφοράς τις λιανικές τιμές και όχι τις χονδρικές και πως οι λιανικές τιμές που εκδίδει η Περιφέρεια συμπίπτουν με τις τιμές που εκδίδει και το Παρατηρητήριο Τιμών.
Αναφορικά με την προμήθεια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε καύσιμα και ειδικότερα του πετρελαίου κίνησης που προορίζεται για θέρμανση, η Περιφέρεια Ηπείρου, επισημαίνει πως ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως σημείο αναφοράς τις χονδρικές τιμές, επιλογή που έκανε ο φορέας και δεν υποδείχθηκε από την Περιφέρεια.
Στη συνέχεια σημειώνονται και τα εξής: «Στην διακήρυξη και στο συμβατικό σχέδιο σωστά αναγράφονται και εφαρμόζονται αυτά που περιλαμβάνει το άρθρο 63 του νόμου 4257/2014 που προαναφέραμε ότι δηλαδή «το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού».
Η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης, εξέδιδε και εκδίδει τη μέση τιμή (κατά περίπτωση χονδρική ή λιανική) σε πετρελαιοειδή καθώς και σε κάποια είδη βιοτικής ανάγκης για τους προμηθευτές των ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με βάση το νομικό πλαίσιο (Νόμος 3438/2006 άρθρο 13) ο οποίος ισχύει και σήμερα. 
Η διαφορά λοιπόν που προκύπτει στην χονδρική τιμή μεταξύ των τιμών που εκδίδει το Παρατηρητήριο Τιμών και αυτών που εκδίδει η Περιφέρεια οφείλεται στο ότι το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τον προσδιορισμό λαμβάνει υπόψη την πανελλήνια μέση σταθμική τιμή των καυσίμων που προκύπτουν από τους όγκους των καταναλώσεων (προϋπολογιστικά) των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών κατά το προηγούμενο έτος και από υποβολή τιμών περίπου 15-20 εταιριών που δραστηριοποιούνται πανελλήνια και αφού αφαιρέσουν από τις εν λόγω τιμές τις εκπτώσεις που παρέχουν στους πελάτες οι εταιρίες που ενεργούν τις εκπτώσεις».
Η ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνει και τα εξής: «Η Περιφέρειά μας όπως και άλλες περιφέρειες, με βάση το ισχύον πλαίσιο, προσδιορίζουν τις χονδρικές τιμές με βάση τις τιμές που διαμορφώνουν οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους. 
Κατά μερίδιο στην αγορά οι βασικές αυτές εταιρίες για την περιοχή μας είναι 4-5 και χωρίς τον υπολογισμό των εκπτώσεων που παρέχουν στους πελάτες τους, αφού δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο και ούτε υπάρχει άλλος τρόπος εξεύρεσης της μέσης τιμής που να παρακάμπτεται. Στο παρελθόν τα πράγματα ήταν διαφορετικά γιατί υπήρχε η διατίμηση και συγκεκριμένος τρόπος κοστολόγησης. 
Η διαδικασία των διαγωνισμών, οι συμβάσεις καθώς και ότι έχει σχέση με δαπάνες, ενταλματοποίηση και η πληρωμή αυτών ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο κάθε φορέας έχει τον τρόπο τιμολόγησης με βάση το σημείο αναφοράς (χονδρική ή λιανική) και πάντα σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, εναρμονισμένους και με τις εκάστοτε διακηρύξεις. 
Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων δεν λάβαμε κανένα έγγραφο, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα- για παροχή διευκρινήσεων στον τρόπο τιμοληψίας και ύπαρξης διαφορών στις τιμές. Όσες φορές ζητήθηκε προφορικά η άποψή μας από τις υπηρεσίες (Προμηθειών, Οικονομική Υπηρεσία κ.ά.), δόθηκε και η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή».
Η απάντηση λοιπόν στο αναφερόμενο σε δημοσιεύματα ερώτημα της Διοίκησης προς την Περιφέρεια, στην οποία ποτέ δεν περιήλθε τέτοιο έγγραφο, και που έχει να κάνει με το πώς είναι δυνατόν οι λιανικές τιμές να είναι πολλές φορές μικρότερες των χονδρικών είναι η εξής:
Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο οι τιμές των καυσίμων γενικότερα σε όλη την επικράτεια και σε όλα τα στάδια εμπορίας (Διυλιστήρια-εταιρίες-πρατηριούχοι) διαμορφώνονται ελεύθερα με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Οι πρατηριούχοι ανάλογα και με τον όγκο των καταναλώσεων απολαμβάνουν από τις εταιρίες κάποιες εκπτώσεις, με συνέπεια πολλές φορές και λόγω του ανταγωνισμού να είναι οι τιμές που αναρτούν στα πρατήριά τους ίσες ή και μικρότερες των χονδρικών. Το κέρδος τους είναι οι εκπτώσεις για όσους λαμβάνουν αυτές ή και ποσοστό των μεταφορικών που ορισμένοι αποκομίζουν. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλοί μικροπρατηριούχοι να έχουν και παθητικό με όλες τις συνέπειες λόγω και των ανταγωνιστικών πιέσεων που επιδέχονται και δεν τους επιτρέπει να λειτουργήσουν διαφορετικά.
«Με την ευκαιρία κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι θα ήταν καλλίτερο οι διαγωνισμοί που διενεργούν οι φορείς για την προμήθεια των καυσίμων να γίνονται με σημείο αναφοράς τις λιανικές τιμές, όπως έχει κάνει και η Περιφέρεια και πάνω σε αυτές να δίδονται οι εκπτώσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.
Η παράταξη
«Ήπειρος Ανατροπή»
Παράλληλα, χθες δελτίο τύπου για το ίδιο θέμα εξέδωσε και η παράταξη «Ήπειρος Ανατροπής».
«Μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων από τη Διοίκηση του ΠΓΝΙ τα οποία αφορούν την τιμολόγηση του πετρελαίου για τους δημόσιους φορείς αναδύονται εύλογα τα παρακάτω ερωτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με το εν λόγω θέμα:
1. Πως χρησιμοποιούνται από την Περιφέρεια οι τιμές του Παρατηρητήριου του Υπουργείου Ανάπτυξης; Γιατί αυτές δεν αναρτώνται όπως συμβαίνει σε άλλες Περιφέρειες;
2. Πως εξηγείται η χονδρική τιμή, στις αναρτόμενες από την περιφέρεια τιμές, να είναι ακριβότερη από τη λιανική σε αντίθεση με τις τιμές του Παρατηρητήριου;
3. Από τη στιγμή που οι δημόσιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τιμολογούν με βάση τις τιμές του Παρατηρητήριου γιατί η Περιφέρεια αναρτά δικές της τιμές;
4. Πως η Περιφερειακή Αρχή υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον στον τομέα των καυσίμων και τι προτίθεται να κάνει για την θωράκιση και αναβάθμισή του;», αναφέρεται στο δελτίο τύπου.
anex.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Διευκρινίζει και απαντά για την προμήθεια πετρελαίου
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 7140625908417265572
Σχόλια
item