Ήγουμενίτσα: Αναβιώνει το όραμα για τρένο στην Ηγουμενίτσα! Ήγουμενίτσα: Αναβιώνει το όραμα για τρένο στην Ηγουμενίτσα! | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήγουμενίτσα: Αναβιώνει το όραμα για τρένο στην Ηγουμενίτσα!

Ήγουμενίτσα: Αναβιώνει το όραμα για τρένο στην Ηγουμενίτσα!
Αναβιώνει το όραμα για τρένο στην Ηγουμενίτσα! Πώς; Μέσα από το ευρωπαϊκό έργο "Inter-Connect" (Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου), επικεφαλής εταίρος του οποίου είναι ο δήμος Ηγουμενίτσας. 

Στόχος είναι η ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών προς το ΙΧ τρόπων μετακίνησης, τόσο σε τοπικό & εθνικό επίπεδο, καλύπτοντας την ανάγκη των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου για μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών άνθρακα. 

Στην πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκαν τρεις ειδικές τεχνικές συνεδρίες, παρέχοντας έτσι στους εταίρους του έργου μια εις βάθος ανάλυση των κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου INTER-CONNECT:
  • Ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Αστικής Περιφέρειας της Λιουμπλιάνα (RDA LUR) επικεντρώθηκε στην κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων γνώσεων στις διατροπικές μεταφορές επιβατών και στη χρήση των σιδηροδρόμων (από έγγραφα και στρατηγικές πολιτικής καθώς και από προηγούμενες βέλτιστες πρακτικές) ως βάση για την ανάπτυξη της νέας ανάλυσης στο έργο INTER-CONNECT .
  • Το Ινστιτούτο Μεταφορών και Logistics (ITL) ανέδειξε τον θεμελιώδη ρόλο που θα διαδραματίσουν οι 8 περιπτωσιολογικές αναλύσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου INTER-CONNECT, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη κατανόηση της περιοχής ADRION από πλευράς αναγκών, προκλήσεων και δυνατοτήτων για την προώθηση της διατροπικότητας των επιβατών.
  • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ - ΕΚΕΤΑ) παρουσίασε τον χάρτη για τις συνδυασμένες μεταφορές επιβατών που θα καθοριστεί με βάση τια αναλύσεις που θα προκύψουν στο πλαίσιο του έργου. Με βάση τις εμπειρίες που θα αποκτηθούν κατά την υλοποίηση του έργου INTER-CONNECT, η στρατηγική που θα δημιουργηθεί για την περιοχή ADRION θα παράσχει συμβολή στις μελλοντικές πολιτικές, γενικεύοντας και μεταφράζοντας τα αποτελέσματα του έργου σε μελλοντικές δημόσιες και ιδιωτικές δράσεις για την προώθηση διατροπικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.
  • Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία (CEI), υπεύθυνη για τις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, έδωσε μια επισκόπηση των προγραμματισμένων δράσεων που θα εφαρμοστούν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και τόνισε τη σημασία της αποτελεσματικής συμμετοχής συγκεκριμένων φορέων στην υλοποίηση του έργου INTER-CONNECT.
Τέλος, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τον τρόπο καθορισμού της στρατηγικής του έργου INTER-CONNECT, με στόχο την προώθηση της ενίσχυσης και της προώθησης των διατροπικών και σιδηροδρομικών μεταφορών στην περιοχή. 

Η επόμενη συνάντηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στη Μπολόνια τον Ιούνιο του 2018.
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Αναβιώνει το όραμα για τρένο στην Ηγουμενίτσα!
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7751926336172839791
Σχόλια
item