Τραπεζίτες: «Θα πάνε όλα καλά» στα stress tests
Tην πεποίθησή τους πως οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν με επιτυχία τη διαδικασία των stress tests εκφράζουν τραπεζικά στελέχη.
«Οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν με επιτυχία τα stress tests» δηλώνουν τραπεζικά στελέχη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως εξηγούν, η αισιοδοξία αυτή πηγάζει και από το γεγονός ότι ακόμη και οι παραδοχές ακόμα στο δυσμενές, δηλαδή το απαισιόδοξο σενάριο, είναι σχετικά ήπιες και πολύ πιο βελτιωμένες σε σύγκριση με το δυσμενές σενάριο των «τεστ αντοχής» του 2015.
Η πιο απαισιόδοξη παράμετρος της EBA για τις μακροοικονομικές παραδοχές αφορά τις τιμές των ακινήτων, παράμετρος όπως αναφέρουν τα  τραπεζικά στελέχη, κρίσιμη για τις τράπεζες, καθώς τα ακίνητα αποτελούν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις για μεγάλο αριθμό δανείων.
Στην περίπτωση του δυσμενούς σεναρίου περιλαμβάνει μια πτώση τόσο για τα οικιστικά όσο και τα εμπορικά ακίνητα κατά περίπου 17,5%.
Τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι τα τελικά αποτελέσματα των stress tests θα είναι απόλυτα διαχειρίσιμα και ακόμα και αν προκύψουν κάποιες κεφαλαιακές ανάγκες, θα καλυφθούν από την αγορά.
Όπως επισημαίνουν, οι ελληνικές τράπεζες και το ανθρώπινο δυναμικό τους έχει πλέον αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες διαδικασίες και σε ελέγχους από τις εποπτικές αρχές, γνωρίζει κάθε πτυχή της διαδικασίας και διατηρεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.