ΣΕΒ: Πρόβλημα υπερφορολόγησης των συνεπών φορολογούμενων & επιχειρήσεων ΣΕΒ: Πρόβλημα υπερφορολόγησης των συνεπών φορολογούμενων & επιχειρήσεων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

ΣΕΒ: Πρόβλημα υπερφορολόγησης των συνεπών φορολογούμενων & επιχειρήσεων

ΣΕΒ: Πρόβλημα υπερφορολόγησης των συνεπών φορολογούμενων & επιχειρήσεων

Πρόβλημα υπερφορολόγησης των συνεπών φορολογούμενων και επιχειρήσεων, και υφεσιακό μίγμα πολιτικής που κληροδότησε η αναποτελεσματική εφαρμογή των μνημονιακών προγραμμάτων, διαγιγνώσκει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στον απόηχο της δήλωσης Τσακαλώτου ότι δεν τίθεται θέμα μείωσης της φορολογίας στα μεσαία στρώματα για τα επόμενα χρόνια. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Σύνδεσμο, το πρόβλημα της υπερφορολόγησης των συνεπών φορολογούμενων και των οργανωμένων επιχειρήσεων θα διαιωνίζεται όσο το δημόσιο αδυνατεί να αυξήσει την παραγωγικότητά του, ώστε να μειωθούν οι λειτουργικές του δαπάνες χωρίς μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και όσο δεν υιοθετείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

«Αυτό θα απαιτούσε τη μείωση φορολογικών συντελεστών, την παροχή κινήτρων μέσω επιστροφής φόρων που επιβαρύνουν τον καταναλωτή όταν ζητά απόδειξη από ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και ηλεκτρονικοποίηση όλων των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, κράτους και καταναλωτών» τονίζεται.

Προβαίνοντας σε έναν απολογισμό για την κληρονομιά των μνημονίων και οι προκλήσεις στη μεταμνημονιακή περίοδο, ο Σύνδεσμος εξηγεί ότι η χαμηλή ποιότητα διακυβέρνησης και διοίκησης του κράτους και το μίγμα πολιτικής που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, τη μεγέθυνση και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. 

«Η δομή του παραγωγικού προτύπου παρουσιάζει ανισορροπίες, με περιορισμένη παρουσία επιχειρήσεων στους κλάδους των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και χαμηλές επενδύσεις. Το εργατικό δυναμικό κατά κανόνα απασχολείται στους τομείς των υπηρεσιών με σχετικά χαμηλές αποδοχές» τονίζουν οι αναλυτές του ΣΕΒ.

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω, σημειώνει, είναι η οικονομία να είναι ακόμη εξαρτώμενη από την κατανάλωση και τις εισαγωγές χωρίς σημαντική βελτίωση στους τομείς αυτούς τα τελευταία 8 χρόνια. 

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, «τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα που μας κληροδότησαν τα Μνημόνια είναι η υπερφορολόγηση της οικονομίας, η ακριβή τραπεζική χρηματοδότηση και η υψηλή διαρθρωτική ανεργία. 

Επιπροσθέτως, οι τρεις κυριότερες προκλήσεις που δεν έχουν επιλυθεί κατά τη διάρκεια των μνημονίων και αντιμετωπίζει η χώρα μας καθώς οδεύει προς την έξοδο από το 3ο πρόγραμμα, είναι η αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης/κατάρτισης, την ώρα μάλιστα που παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της γήρανσης του πληθυσμού, και, τέλος, η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας».

«Το πρόβλημα της διαρθρωτικής ανεργίας θα διογκώνεται όσο δεν προχωρεί ο μετασχηματισμός του παραγωγικού προτύπου προς διεθνώς ανταγωνιστικές δραστηριότητες και δεν γίνονται οι αντίστοιχες επενδύσεις, καθώς δεν διασφαλίζονται συνθήκες κερδοφορίας και προσφοράς δεξιοτήτων, εφάμιλλες με εκείνες στο εξωτερικό» αναφέρει ο ΣΕΒ. 

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται, χρειάζεται μια μακροχρόνια αναπτυξιακή στρατηγική που, μεταξύ άλλων, να στοχεύει στη ριζική αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης προς απόκτηση δεξιοτήτων που αυξάνουν την απασχολησιμότητα των εργαζομένων σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας, ώστε να αποκτήσει η χώρα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στην προσέλκυση επενδύσεων σε μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, όπου η κινητικότητα των εξειδικευμένων εργαζομένων θα ενταθεί, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και νεωτερισμών στο παραγωγικό πρότυπο, την εισαγωγή συστήματος μαθητείας νέων στις επιχειρήσεις, την ολοκληρωμένη προετοιμασία της οικονομίας και της κοινωνίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας, την προσέλκυση νέων, γυναικών και ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, κ.ο.κ.

«Αυτά είναι και τα θέματα που θα πρέπει να απασχολούν τους κοινωνικούς εταίρους, και όχι η επαναφορά των εργασιακών σχέσεων που ίσχυαν προ κρίσης, συμπεριλαμβανομένων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό, που ο καθορισμός του πρέπει να αποσυνδεθεί από το μηχανισμό μισθολογικών αναπροσαρμογών στις επιχειρήσεις. 

Η οικονομία χρειάζεται εργασιακές σχέσεις που να στηρίζουν την απασχόληση και τα εισοδήματα των εργαζομένων μέσω της διαφύλαξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων» σχολιάζει ακόμα ο ΣΕΒ.
Epirusblog Gr
5 of 5
ΣΕΒ: Πρόβλημα υπερφορολόγησης των συνεπών φορολογούμενων & επιχειρήσεων
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 160831739328414503
Σχόλια
item