Απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των επενδύσεων ζητά ο ΣΕΒ Απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των επενδύσεων ζητά ο ΣΕΒ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των επενδύσεων ζητά ο ΣΕΒ

Απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των επενδύσεων ζητά ο ΣΕΒ
Την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των επενδύσεων ζητά ο ΣΕΒ, αλλά και να αλλάξει ο νόμος, ώστε στις περιφέρειες με χαμηλότερο εισόδημα να εντάσσονται και μικρότερες επενδύσεις στην ταχεία διαδικασία αδειοδότησης.
Η διαδικασία του fast track θεσμοθετήθηκε προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης των επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικής σημασίας από την άποψη του μεγέθους τους και των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούν μεταξύ άλλων. Κύριος μοχλός επιτάχυνσης είναι η προθεσμία των 45 ημερών για την έκδοση των περισσότερων αδειών καθώς και η απόλυτη προτεραιότητα στη διευθέτηση τους.
«Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, η ρύθμιση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής. Η διαδικασία είναι γραφειοκρατική και δεν είναι fast track, ειδικά για τη βιομηχανία», δήλωσε στο ΑΠΕ ο Γιώργος Ξηρογιάννης, διευθυντής του τομέα Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων του ΣΕΒ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Enterprise Greece, αρμόδιο φορέα για την υποδοχή των αιτήσεων ένταξης στο πλαίσιο του fast track, 13 επενδύσεις έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, από τους κλάδους κυρίως του τουρισμού και των ανανεώσιμων πηγών.
Ο ΣΕΒ επικαλείται τα παραδείγματα άλλων χωρών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα στη χώρα μας. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει μία κεντρική αδειοδοτική αρχή που εκδίδει όλες τις άδειες. 
Αλλού απαιτείται μόνο μια άδεια που περιλαμβάνει όλες τις εγκρίσεις, ενώ υπάρχει και το μοντέλο της προαδειοδότησης βάσει του οποίου το κράτος προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές μαζί με το χώρο και τις απαιτούμενες άδειες που χρειάζονται για να υλοποιηθεί η επένδυση. Τέλος, η προτυποποίηση εγγράφων και διαδικασιών βελτιώνει την σαφήνεια των εγκρίσεων και ελέγχων.
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ως στρατηγικές θεωρούνται οι επενδύσεις σε 11 κλάδους (βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμός, μεταφορές - επικοινωνίες, υπηρεσίες υγείας, διαχείριση απορριμμάτων, έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, εκπαίδευση, πολιτισμός, πρωτογενής τομέα - μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και παροχή υπηρεσιών) εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις εξής προϋποθέσεις:
Α. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 100.000.000 ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης, ή
Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 15.000.000 ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων, ή 3.000.000 ευρώ για επενδύσεις στο πλαίσιο του ταμείου JESSICA
Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 40.000.000 ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον 120 νέες θέσεις εργασίας, ή
Δ. από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 600 θέσεις εργασίας ή
Ε. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 5.000.000 ευρώ για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων.
Αίτημα του ΣΕΒ είναι η μείωση των ορίων ένταξης στο fast track, όπως και η διαφοροποίηση τους ανάλογα με την περιοχή. Σε περιοχές που επιτρέπονται υψηλότερες ενισχύσεις επενδύσεων το όριο ένταξης να είναι χαμηλότερο.
Ενδεικτικά, αν το όριο ένταξης στην Αττική είναι 10 εκατ. ευρώ, το όριο να αναπροσαρμόζεται στα 2,8 εκατ. ευρώ στην Ήπειρο, μιας και εκεί η ενίσχυση είναι στο 35% έναντι 10% στην Αττική.
Πηγή: ΑΠΕ

Epirusblog Gr
5 of 5
Απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των επενδύσεων ζητά ο ΣΕΒ
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 8932790477428102493
Σχόλια
item