Αργεί να πληρώσει το φόρο εισοδήματος ένας στους τρεις φορολογούμενους Αργεί να πληρώσει το φόρο εισοδήματος ένας στους τρεις φορολογούμενους | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Αργεί να πληρώσει το φόρο εισοδήματος ένας στους τρεις φορολογούμενους

Αργεί να πληρώσει το φόρο εισοδήματος ένας στους τρεις φορολογούμενους
Με καθυστέρηση πληρώνει το φόρο εισοδήματος 1 στα 3 φυσικά πρόσωπα όπως προκύπτει από στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την πληρωμή των φόρων το 2017.
Δυσκολίες αντιμετωπίζουν όμως και οι επιχειρήσεις οι οποίες σε σύγκριση με πέντε χρόνια νωρίτερα, δυσκολεύονται πολύ περισσότερο στο να αποδώσουν εγκαίρως το ΦΠΑ που έχουν εισπράξει, αλλά και το φόρο εισοδήματος που τους αναλογεί.
Τα στοιχεία αυτά στο μεγαλύτερο βαθμό αποτυπώνουν τη φορολογική κόπωση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και την αυξημένη φοροδιαφυγή.
Συγκεκριμένα, ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν ύψους 4,05 δισ. ευρώ το 2017, ωστόσο εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν μόνον τα 2,75 δισ. ευρώ, ήτοι το 67,86% του συνολικού φόρου. Το 2016 είχε πληρωθεί εμπρόθεσμα το 68,62%.
Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν ύψους 4,8 δισ. ευρώ το 2017 και εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν τα 4,1 δισ. ευρώ, ήτοι το 86,69% του συνολικού φόρου. Το 2016 είχε πληρωθεί εμπρόθεσμα το 88,79% του φόρου και στο τέλος του 2013 το 92,80%!
Ο συνολικά οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ήταν ύψους 12,05 δισ. ευρώ το 2017, στην ώρα τους καταβλήθηκαν στην εφορία μόνον τα 10,14 δισ. ευρώ, ήτοι το 84,17% του συνολικού ΦΠΑ, έναντι ποσοστού 84,60% το 2016 και 90,67% στο τέλος του 2013!
Οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία ανήλθαν σε 2,35 δισ. ευρώ, έναντι συνολικά οφειλόμενου φόρου 3,15 δισ. ευρώ. Δηλαδή η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρου ανήλθε το 2017 στο 74,60% του συνόλου, έναντι 74,12% το 2016.
Epirusblog Gr
5 of 5
Αργεί να πληρώσει το φόρο εισοδήματος ένας στους τρεις φορολογούμενους
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 652874347722556436
Σχόλια
item