Γιάννενα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Στο επίκεντρο έργα ΕΣΠΑ, προσλήψεις και λειτουργία Νέου Κλειστού Γιάννενα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Στο επίκεντρο έργα ΕΣΠΑ, προσλήψεις και λειτουργία Νέου Κλειστού | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Στο επίκεντρο έργα ΕΣΠΑ, προσλήψεις και λειτουργία Νέου Κλειστού

Γιάννενα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Στο επίκεντρο έργα ΕΣΠΑ, προσλήψεις και λειτουργία Νέου Κλειστού
Με το θέμα της έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ιωαννιτών για την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Ανατολής (πρώην αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων)», να βρίσκεται στην πρώτη θέση της ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει αύριο Τετάρτη, στις 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Η συνεδρίαση περιλαμβάνει 67 θέματα και μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πρότασης με τίτλο «Διαμορφώσεις – Πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβα» στην πρόσκληση της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 3η προκήρυξη» και έγκριση οριστικών μελετών, αλλά και η έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πρότασης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου - κόμβος Βογιάνου)» στην πρόσκληση της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών» και έγκριση οριστικής μελέτης.
Ακόμη το Σώμα θα αποφασίσει για την έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, ενώ θα υπάρξει και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά το περιεχόμενο του φακέλου ΜΠΕ του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η, α/α 24) «Λειτουργία υφιστάμενου πολυόροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης, δυναμικότητας 528 θέσεων, κάτω από την Πλατεία Πύρρου Ιωαννίνων».
Τέλος, το Σώμα θα κληθεί να αποφασίσει για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα και να εγκρίνει προσλήψεις δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας για τις ανάγκες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
anex.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Στο επίκεντρο έργα ΕΣΠΑ, προσλήψεις και λειτουργία Νέου Κλειστού
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 4890180971642866423
Σχόλια
item