ΣΕΒ: Ανάχωμα στην ανάπτυξη η υψηλή φορολογία και το φορολογικό πλαίσιο ΣΕΒ: Ανάχωμα στην ανάπτυξη η υψηλή φορολογία και το φορολογικό πλαίσιο | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

ΣΕΒ: Ανάχωμα στην ανάπτυξη η υψηλή φορολογία και το φορολογικό πλαίσιο

ΣΕΒ: Ανάχωμα στην ανάπτυξη η υψηλή φορολογία και το φορολογικό πλαίσιο

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και το δύσκαμπτο φορολογικό πλαίσιο αποτελούν ανάχωμα στην ανάπτυξη της oικονομίας, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο εβδομαδιαίο του δελτίο για την οικονομία. 

Όπως τονίζουν οι αναλυτές του ΣΕΒ, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του για τις Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα τεκμηριώθηκε ο εγκλωβισμός χιλιάδων μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων στην υπερχρέωση και στην υψηλή φορολογία. 

«Σε ένα περιβάλλον αργής ανάκαμψης της κερδοφορίας και αυξανόμενης πίεσης για τη διαχείριση των συσσωρευμένων ζημιών, που προσεγγίζουν τα €85 δισ. (σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς - πλην χρηματοπιστωτικών εταιρειών) για την περίοδο 2008-2015, απαιτείται, όχι μόνο να αντιμετωπιστούν τα φορολογικά εμπόδια στην ανάκαμψη, αλλά επιπλέον να διευκολυνθούν διαδικαστικά οι μετασχηματισμοί και οι συγχωνεύσεις» υπογραμμίζεται.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΒ, σε μία κρίσιμη χρονική περίοδο που έχει ξεσπάσει «παγκόσμιος πόλεμος» μεταξύ των Κυβερνήσεων όλων των κρατών για παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, υπό την πίεση της «φορολογικής μεταρρύθμισης Τραμπ», στην Ελλάδα ακολουθείται η ακριβώς αντίθετη πολιτική, με τη διατήρηση - αλλά και τη δημιουργία - αντικινήτρων στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. 

«Το ζητούμενο πρέπει να είναι η ταχύτατη αναδιάρθρωση της αγοράς, ώστε οι επιχειρήσεις να αφήσουν πίσω τους την κρίση» σημειώνουν οι αναλυτές του Συνδέσμου. 

Άλλωστε, υπογραμμίζουν στο σημείο αυτό, δίπλα στους υψηλούς ονομαστικούς φορολογικούς συντελεστές σε κέρδη και διανεμόμενα μερίσματα, πρέπει να συνυπολογιστούν πρόσθετες δυσκαμψίες του φορολογικού πλαισίου, όπως η αδυναμία συμψηφισμού ζημιών με τα κέρδη πέραν της 5ετίας - όταν η κρίση μετράει ήδη 9 χρόνια - η αδυναμία ενοποίησης φορολογικών αποτελεσμάτων και χρήσης των φορολογικών ζημιών στο πλαίσιο εξαγοράς μιας ζημιογόνας από μια κερδοφόρα επιχείρηση, η άρνηση επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ επί απαιτήσεων που διαγράφονται, η απουσία κινήτρων όπως οι υπεραποσβέσεις και οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις, τα αβέβαια κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), οι δυσμενείς συντελεστές αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό, οι υπερβολικές ευθύνες των διοικήσεων των επιχειρήσεων, το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο που οδηγεί στην απόρριψη «μη παραγωγικών δαπανών» και η αργή απόδοση της φορολογικής δικαιοσύνης.

«Η Πολιτεία καλείται να επιταχύνει με κάθε τρόπο τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας που έχει σαν βασική προϋπόθεση και την αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων, αίροντας όλα τα αντικίνητρα, όπως η υπερφορολόγηση, που τεκμηριώνεται εύκολα όταν συγκρίνουμε τα ισχύοντα στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες» σημειώνει ακόμα ο ΣΕΒ.

Epirusblog Gr
5 of 5
ΣΕΒ: Ανάχωμα στην ανάπτυξη η υψηλή φορολογία και το φορολογικό πλαίσιο
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 5376901829302038884
Σχόλια
item