Πρέβεζα: Ακάλυπτες εφημερίες σε διάφορα τμήματα του ΓΝ Πρέβεζας λόγω έλλειψης προσωπικού – Αναλυτικά η καταγραφή σε όλα τα τμήματα Πρέβεζα: Ακάλυπτες εφημερίες σε διάφορα τμήματα του ΓΝ Πρέβεζας λόγω έλλειψης προσωπικού – Αναλυτικά η καταγραφή σε όλα τα τμήματα | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Ακάλυπτες εφημερίες σε διάφορα τμήματα του ΓΝ Πρέβεζας λόγω έλλειψης προσωπικού – Αναλυτικά η καταγραφή σε όλα τα τμήματα

Πρέβεζα: Ακάλυπτες εφημερίες σε διάφορα τμήματα του ΓΝ Πρέβεζας λόγω έλλειψης προσωπικού – Αναλυτικά η καταγραφή σε όλα τα τμήματα
Η έγκριση του προγράμματος εφημεριών ιατρών, φαρμακοποιού και ψυχολόγων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, συζητήθηκε στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Πρέβεζας πριν από μία εβδομάδα και στη σχετική εισήγηση που δόθηκε στο συμβούλιο περιγράφονται αναλυτικά οι παθογένειες του Νοσοκομείου αναφορικά με εφημερίες που παραμένουν κενές.
Στους τομείς Παθολογικού, Καρδιολογικού, Χειρουργικού, Ακτινολογικού και Αναισθησιολογικού παρατηρείται συμμετοχή ιατρών στο πρόγραμμα εφημεριών με περισσότερες των προβλεπόμενων στο Ν. 3868/2010 και καλύπτεται όλος ο μήνας, διαφορετικά θα υπήρχαν κενές ημέρες.

Στα τμήματα ΜΤΝ, Παιδιατρικό, Ορθοπεδικό, Μαιευτικό–Γυναικολογικό, Οδοντιατρικό, Μικροβιολογικό, Αιμοδοσίας, οι Ιατροί που υπηρετούν, πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου 7 εφημερίες και επομένως δεν δύναται να καλυφθούν όλες οι μέρες του μήνα. Το ίδιο συμβαίνει στα τμήματα Δερματολογικού, Ψυχιατρικού, Ουρολογικού, Οφθαλμολογικού, ΩΡΛ, Ψυχιατρικού και Παιδοψυχιατρικού.

Αναλυτικά η εισήγηση αναφέρει:

 “Σας υποβάλλουμε τα προγράμματα εφημεριών ( ενεργών, ετοιμότητας) των παρακάτω Ιατρικών τμημάτων: Αιμοδοσίας, Αναισθησιολογικού, Ακτινολογικού, Γαστρεντερολογικού, Δερματολογικού, Καρδιολογικού, Μαιευτικού - Γυναικολογικού, Μικροβιολογικού, Νευρολογικού, Νεφρολογικού, Οδοντιατρικού, Ουρολογικού, Ορθοπεδικού, Οφθαλμολογικού, Παθολογικού, Παιδιατρικού, Παθολογοανατομικού, Χειρουργικού, Ψυχιατρικού, ΩΡΛ για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2018, υπογεγραμμένα από όλους τους ιατρούς του εκάστοτε Τμήματος και αφού σας θέσουμε υπόψη ότι:

Α) Στα τμήματα Παθολογικού, Καρδιολογικού, Χειρουργικού, Ακτινολογικού και Αναισθησιολογικού παρατηρείται συμμετοχή ιατρών στο πρόγραμμα εφημεριών με περισσότερες των προβλεπόμενων στο Ν. 3868/2010 και καλύπτεται όλος ο μήνας, με αιτιολογημένες προτάσεις των Διευθυντών των αντίστοιχων τμημάτων, καθώς και του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας:
  1. Στην Παθολογική Κλινική υπηρετούν τέσσερεις Παθολόγοι κλάδου ΕΣΥ και μία ειδικευόμενη. Για την κάλυψη του Τμήματος μετακινούνται για εφημερίες : Γενικός Ιατρός από το Κ.Υ. Θεσπρωτικού, Γενικός Ιατρός από το Π.Ι. Πλαγιάς του Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Βόνιτσας καθώς και η αγροτικός του ΠΕΔΥ – Π.Ι. Περατιάς του Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Βόνιτσας από 1-1-2018 και δύο αγροτικοί ιατροί που μετακινήθηκαν για πρωινό ωράριο και εφημερίες ύστερα από παράταση της θητείας τους σε άλλα ιατρεία που είναι κενά, λόγω διορισμού των νέων αγροτικών, στα ιατρεία που ήδη κατείχαν. Η Γενικός ιατρός από το Κ.Υ. Θεσπρωτικού θα εφημερεύσει στα Τ.Ε.Π. του Παθολογικού Τομέα.
  2. Στην Καρδιολογική Κλινική υπηρετούν τρείς Δ/ντές κλάδου ΕΣΥ (εκ των οποίων η μία ιατρός έχει μετακινηθεί στο Γ.Ν. Λευκάδας), δύο Επικουρικοί (εκ των οποίων ο ένας υπηρετεί με παρατάσεις θητείας από 28-7-2015) και τρείς ειδικευόμενοι ιατροί που πραγματοποιούν από επτά εφημερίες έκαστος. Για την κάλυψη του Καρδιολογικού Τμήματος πρέπει να πραγματοποιούν ενεργείς εφημερίες οι Καρδιολόγοι κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν. Για την εφημεριακή κάλυψη του Τμήματος θα μετακινηθεί Γενικός Ιατρός από το Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Βόνιτσας ο οποίος θα πραγματοποιήσει τέσσερεις εφημερίες. Επίσης για οκτώ ημέρες στο τμήμα δεν θα εφημερεύει ειδικευόμενος ιατρός.
  3. Στο Χειρουργικό Τμήμα υπηρετούν τρείς ειδικευμένοι ιατροί, ένας Επικουρικός και τέσσερεις ειδικευόμενοι (η μία εξ αυτών με παράταση θητείας). Οι δύο Δ/ντές πραγματοποιούν από επτά εφημερίες έκαστος καθώς και ο Επιμελητής Α΄ και ο Επικουρικός και δεν μένουν ακάλυπτες ημέρες. Επίσης οι τέσσερεις ειδικευόμενοι Χειρουργικής πραγματοποιούν από επτά εφημερίες έκαστος και ο ένας ειδικευόμενος τέσσερεις εφημερίες. Από 29-1-2018 παραιτήθηκε η μία ειδικευόμενη που υπηρετούσε με παράταση και αναμένεται ο διορισμός ενός ειδικευόμενου. Ο επικουρικός ιατρός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από 1-4-2017.
  4. Στο Αναισθησιολογικό Τμήμα υπηρετούν από 2-11-2017 ένας Επ. Α΄ Αναισθησιολόγος από το Γ.Ν. Φλώρινας ο οποίος μετατέθηκε σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, δύο ιατροί Επιμελητές Β΄ Αναισθησιολογίας και μία Επικουρικός. Ο Επ. Α΄, οι δύο Επ. Β΄ και η Επικουρικός πραγματοποιούν από επτά εφημερίες, καλύπτοντας όλο το μήνα. Η επικουρικός ιατρός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από 1-4-2017.
  5. Στο Ακτινολογικό Τμήμα υπηρετούν δύο Δ/ντές, μία Επιμελήτρια Α΄ και ένας Επικουρικός Ιατρός Ακτινολόγος με τριετή θητεία. Επίσης στο Τμήμα ο Δ/ντής από το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων που υπηρετούσε με ανανέωση απόσπασης, διορίστηκε ως Διοικητής στην 6η Υ.Πε. από 10-2-2017. Οι Δ/ντές του Τμήματος, η Επ. Α΄ και ο Επικουρικός πραγματοποιούν επτά εφημερίες.
    Β) Στα τμήματα ΜΤΝ, Παιδιατρικό, Ορθοπεδικό, Μαιευτικό–Γυναικολογικό, Οδοντιατρικό, Μικροβιολογικό, Αιμοδοσίας, οι Ιατροί που υπηρετούν, πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου 7 εφημερίες και επομένως δεν δύναται να καλυφθούν όλες οι μέρες του μήνα : Στην ΜΤΝ υπηρετεί ένας Διευθυντής και μία Επικουρικός Νεφρολόγος από 7-1-2016 και για τρία έτη και πραγματοποιούν από επτά εφημερίες έκαστος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατέθεσε ο Δ/ντής υπάρχουν κενές ημέρες διότι οι υπηρετούντες ιατροί δεν επαρκούν για την κάλυψη όλου του μήνα. Η επικουρικός ιατρός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από 1-4-2017. Από 7-1-2018 η μισθοδοσία της επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μας, λόγω συμπλήρωσης της διετίας από την υπογραφή της σύμβασής της και υποχρεούται σε έξοδο από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στο Παιδιατρικό Τμήμα υπηρετούν μία Δ/ντρια, ένας Επ. Α΄ και δύο ειδικευόμενες. Επίσης πραγματοποιεί εφημερίες η Δ/ντρια Παιδιατρικής από το Κ.Υ. Θεσπρωτικού. Οι ιατροί πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και παραμένουν ακάλυπτες ημέρες. Στο Τμήμα θα μετακινηθεί από 21-12-2017 και για τέσσερεις μήνες η ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής. Στο Ορθοπεδικό Τμήμα υπηρετεί ένας Δ/ντής, ένας επικουρικός από 21-9-2016 με τριετή θητεία και ένας Επιμελητής Α΄ με μετακίνηση από τη Ν.Μ. Κυπαρισσίας του Γ.Ν. Μεσσηνίας από 25-1-2017 αρχικά για διάστημα 3 μηνών, στη συνέχεια ανανέωσε τη μετακίνησή του για άλλους τρείς μήνες και στη συνέχεια μέχρι τέλους του 2017. Ο ιατρός υπηρετεί με νέα μετακίνηση από 1-1- 2018. Οι ιατροί πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και παραμένουν ακάλυπτες ημέρες. Ο επικουρικός ιατρός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από 1-4-2017. Στο Οδοντιατρικό Τμήμα υπηρετούν δύο ιατροί (εκ των οποίων ο ένας διορίστηκε Διοικητής στο Γ.Ν. Λευκάδας). Ο εναπομένοντας Δ/ντής πραγματοποιεί τις εκ του Νόμου επτά εφημερίες και πραγματοποιεί τέσσερες εφημερίες Οδοντίατρος Δ/ντής από το Κ.Υ. Καναλακίου. Επίσης αποσπάστηκε Οδοντίατρος Δ/ντρια από το Κ.Υ. Θεσπρωτικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών από 1-1-2018 για χρονικό διάστημα έξι μηνών και πραγματοποιεί επτά εφημερίες. Έτσι στο Τμήμα 10 ημέρες παραμένουν ακάλυπτες. Στο Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα υπηρετούν δύο ιατροί Δ/ντές. Οι ιατροί πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και παραμένουν ακάλυπτες ημέρες. Στο Τμήμα θα μετακινηθεί από 25-11-2017 και για τρεις μήνες ο ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής. Στο Μικροβιολογικό Τμήμα υπηρετεί ένας ιατρός Δ/ντής και μια Επικουρικός ιατρός από 27-9-2016 και για τρία έτη. Οι ιατροί πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και παραμένουν ακάλυπτες ημέρες. Η επικουρικός ιατρός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από 1-4-2017. Στο Παθολογοανατομικό Τμήμα υπηρετεί μια ιατρός Δ/ντής και ένας Επιμελητής Β΄ από 9-11-2017. Οι ιατροί πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και παραμένουν ακάλυπτες ημέρες. Στο Τμήμα της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας υπηρετεί μία Δ/ντρια και ένας Επιμελητής Α΄. Η Δ/ντρια συμμετέχει σε μία εκτός Νοσοκομείου Αιμοληψία και πραγματοποιεί έντεκα εφημερίες ετοιμότητας και ο Επιμελητής Α΄ συμμετέχει σε μία Αιμοληψία και πραγματοποιεί δώδεκα εφημερίες ετοιμότητας. Στο Νευρολογικό Τμήμα υπηρετεί μια ιατρός Δ/ντής και μία Επιμελητής Β΄ από 10-11-2017. Οι ιατροί πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και παραμένουν ακάλυπτες ημέρες.
    Γ) Στα τμήματα Δερματολογικού, Ψυχιατρικού, Ουρολογικού, Οφθαλμολογικού, ΩΡΛ, Ψυχιατρικού και Παιδοψυχιατρικού του Κ.Ψ.Υ. όπου υπηρετεί ένας Ιατρός, πραγματοποιούνται οι οριζόμενες εκ του νόμου 7 εφημερίες και επομένως δεν δύναται να καλυφθούν όλες οι μέρες του μήνα. Επίσης στο τμήμα Μαιευτικό – Γυναικολογικό μετακινείται από 25-11-2017 έως και 24-2-2018 για τρείς μήνες, στα πλαίσια της εκπαίδευσής του ο ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής. Επίσης στο Παιδιατρικό τμήμα μετακινείται από 21-12-2017 έως 20-3-2018 για τέσσερεις μήνες στα πλαίσια της ειδίκευσής της η ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής. Στο Πνευμονολογικό Τμήμα ο μοναδικός ιατρός που υπηρετούσε υπέβαλλε παραίτηση από 31-8-2016 και αποχώρησε λόγω υποβολής αίτησης για κατάληψη θέσης σε άλλο Νοσοκομείο. Στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα ο μοναδικός ιατρός που υπηρετούσε, απεβίωσε την 13-10-2017.

atpreveza.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρέβεζα: Ακάλυπτες εφημερίες σε διάφορα τμήματα του ΓΝ Πρέβεζας λόγω έλλειψης προσωπικού – Αναλυτικά η καταγραφή σε όλα τα τμήματα
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρεβεζα 6465038710253482222
Σχόλια
item