Θεσπρωτία: Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 65,000 Ευρώ στον Δήμο Φιλιατών για την εξόφληση υποχρεώσεων Θεσπρωτία: Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 65,000 Ευρώ στον Δήμο Φιλιατών για την εξόφληση υποχρεώσεων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 65,000 Ευρώ στον Δήμο Φιλιατών για την εξόφληση υποχρεώσεων

Θεσπρωτία: Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 65,000 Ευρώ στον Δήμο Φιλιατών για την εξόφληση υποχρεώσεων
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την 20η επιχορήγηση συνολικού ποσού 777.643,47 ευρώ στους Δήμους της Χώρας που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).
Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούμενοι Δήμοι και οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 30307/11-09-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Δήμος Φιλιατών Θεσπρωτίας: 64.773,99 ευρώ
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 65,000 Ευρώ στον Δήμο Φιλιατών για την εξόφληση υποχρεώσεων
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3523148868100297535
Σχόλια
item