Άρτα: 3,266,924,99 Ευρώ Σε ΔΕΥΑ Άρτας, Δήμο Ν.Σκουφά, Δήμο Γ. Καραϊσκάκη Για Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Και Περιορισμό Διαρροών Άρτα: 3,266,924,99 Ευρώ Σε ΔΕΥΑ Άρτας, Δήμο Ν.Σκουφά, Δήμο Γ. Καραϊσκάκη Για Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Και Περιορισμό Διαρροών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: 3,266,924,99 Ευρώ Σε ΔΕΥΑ Άρτας, Δήμο Ν.Σκουφά, Δήμο Γ. Καραϊσκάκη Για Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Και Περιορισμό Διαρροών

                             Άρτα: 3,266,924,99 Ευρώ Σε ΔΕΥΑ Άρτας, Δήμο Ν.Σκουφά, Δήμο Γ. Καραϊσκάκη Για Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Και Περιορισμό Διαρροών

88.6 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και τον περιορισμό των διαρροών

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 71 ΔΗΜΟΙ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση  «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Πρόσφατα, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ.

Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και  ΟΤΑ Α΄ βαθμού.


epirus-tv-news.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
                             
Άρτα: 3,266,924,99 Ευρώ Σε ΔΕΥΑ Άρτας, Δήμο Ν.Σκουφά, Δήμο Γ. Καραϊσκάκη Για Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Και Περιορισμό Διαρροών
Epirusblog Gr
5 of 5
                             
Αρτα 5987701418172962965
Σχόλια
item