Ήγουμενίτσα: 20 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ηγουμενίτσας Ήγουμενίτσα: 20 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ηγουμενίτσας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήγουμενίτσα: 20 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ηγουμενίτσας


Ήγουμενίτσα: 20 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ηγουμενίτσας
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ύστερα από την 16648/13.2.2018 έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας και την υπ’ αριθ. 26/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα και για τον μήνα Φεβρουάριο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων: ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ 20


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 15-02-2018 έως 24-02-2018. 


Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: 20 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ηγουμενίτσας
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 2492107873149978957
Σχόλια
item