Γιάννενα: Σημαντική παρουσία στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics Γιάννενα: Σημαντική παρουσία στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Σημαντική παρουσία στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics

Γιάννενα: Σημαντική παρουσία στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics
6ο πανελλαδικά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 284ο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 665ο ανάμεσα σε περίπου 12.000 ιδρύματα του κόσμου.
Σημαντική παρουσία στην παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων Webometrics για το 1ο εξάμηνο του 2018 έχουν τα ελληνικά ΑΕΙ, με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να κατατάσσεται 6ο σε πανελλαδικό επίπεδο, 284ο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 665ο ανάμεσα σε περίπου 12.000 ιδρύματα του κόσμου!
Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας.
Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 18.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου.
Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό.
Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης, είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.
Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.
Πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είναι το ΕΚΠΑ (θέση 271). Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 287, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 355, ενώ την πρώτη εξάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 486, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 589 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 665 θέση.
Η κατάταξη κάθε πανεπιστημίου βασίζεται στους παρακάτω τέσσερις επιμέρους δείκτες:
- Παρουσία (Presence Rank) 5%: Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στη θέση 1.384 παγκοσμίως.
- Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. 
Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στη θέση 1.011 παγκοσμίως.
- Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%: Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. 
Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. 
Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. 
Ο αριθμός ετεροαναφορών υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου από τα 12.000, εκτός του πρώτου προφίλ για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.
Εδώ, η θέση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παγκοσμίως, είναι 801.
- Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. 
Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2011-2015 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
Το «δικό μας» Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην 605η θέση.
Σημειώνεται ότι στο τρίτο κριτήριο, αυτό του ανοιχτού επιστημονικού περιεχομένου, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 43η θέση  παγκοσμίως μεταξύ των 12.000 πανεπιστημίων με 574706 ετεροαναφορές. 
Η θέση αυτή είναι η καλύτερη θέση που έλαβε ποτέ ελληνικό πανεπιστήμιο σε ιδρυματικό επίπεδο σε οποιοδήποτε παγκόσμια κατάταξη.
 proinanea.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Σημαντική παρουσία στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 988060205685861737
Σχόλια
item