Θεσπρωτία: To ΓΕΛ Παραμυθιάς στην επιμόρφωση της Τσεχίας με το Erasmus+ Θεσπρωτία: To ΓΕΛ Παραμυθιάς στην επιμόρφωση της Τσεχίας με το Erasmus+ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: To ΓΕΛ Παραμυθιάς στην επιμόρφωση της Τσεχίας με το Erasmus+

Θεσπρωτία: To ΓΕΛ Παραμυθιάς στην επιμόρφωση της Τσεχίας με το Erasmus+
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο μέρος της επιμόρφωσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαμορφώνοντας ένα Σύγχρονο, Συμπεριληπτικό Σχολείο*, με Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό» στην Πράγα της Τσεχίας, στο πλαίσιο σχεδίου Erasmus+, τομέας σχολικής εκπαίδευσης.
To πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από οκτώ Περιφερειακά Λύκεια της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα:
ΓΕ.Λ. Παραμυθιάς και ΓΕ.Λ. Μαργαριτίου, ΓΕ.Λ. Θεσπρωτίας,, ΓΕ.Λ. Άνω Καλεντίνης Άρτας, ΓΕ.Λ. Θεσπρωτικού και ΓΕ.Λ. Λούρου Πρέβεζας, ΓΕ.Λ. Κατσικά, ΓΕ.Λ. Πεδινής και ΓΕ.Λ. Δολιανών Ιωαννίνων.
Η Βασική Δράση 1/ ΚΑ1 του Erasmus+ αφορά στην μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα.
Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Για τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των δραστηριοτήτων στην επαγγελματική εξέλιξη όλων των μελών του προσωπικού, τα σχολεία πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή διάδοση σε ολόκληρο το σχολείο και την ενσωμάτωση των ικανοτήτων που αποκτά το προσωπικό τους στη διδακτική πρακτική του σχολείου μετά το πέρας της κινητικότητας. Η πρώτη αυτή επιμόρφωση αφορούσε θέματα διαπολιτισμικότητας και διαχείρισης τάξεων με μαθητές μικτών ικανοτήτων και είχε διάρκεια πέντε ημερών (από 16 έως και 20 Οκτωβρίου 2017).
Στόχος της επιμόρφωσης υπήρξε η ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για συμπεριληπτική διδασκαλία σε τάξεις όπου η πολυπολιτισμικότητα, η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση και το διαφορετικό μαθησιακό προφίλ των μαθητών διαφοροποιεί τον τρόπο μάθησης και συμπεριφοράς τους. 
Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, όπως βιωματική μάθηση, συνεργατική διδασκαλία, διαδραστικές δραστηριότητες, διδασκαλία ομότιμων ομάδων, διαθεματική προσέγγιση, μέθοδος project, χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά. 
Παρακολούθησαν μαθήματα διδασκαλίας σε τάξεις με ετερογένεια όλων των τύπων (πολιτισμική, δεξιοτήτων, κινήτρων, ρυθμού γλωσσικής ανάπτυξης κλπ).
Εξοικειώθηκαν με βιωματικές και καινοτόμες παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσεων στη διαπολιτισμική- αντιρατσιστική εκπαίδευση που θα αφορά και θα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, γηγενείς ή μη, με ειδικές δεξιότητες ή όχι. Απώτερος σκοπός είναι η αξιοποίηση του πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου κάθε σχολικής μονάδας στο εκπαιδευτικό έργο.
paramythia-online.gr

Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: To ΓΕΛ Παραμυθιάς στην επιμόρφωση της Τσεχίας με το Erasmus+
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3257443290158399165
Σχόλια
item